Kirkkolampi kirkkaaksi asukasillan antia

Tiistaina 25.6 Pitäjäntuvalla pidettiin Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunnan koolle kutsuma asukasilta, jossa käytiin läpi kuinka toimikunnan laatima toimintasuunnitelma on edennyt. Tarkoituksena on ollut selvittää Kirkkolammen vedenlaadun tilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollisia keinoja tilanteen kohentamiseksi.

Paikalle oli saapunut toimikuntalaisten ja kirkkolammen ystävien lisäksi vesiensuojeluun erikoistunut Helena Kaittola Imatran seudun ympäristötoimesta, joka antoi selvennystä hankkeen kokonaistilasta sekä suunnitteilla olevasta ruoppauksesta. Kirkkolammen ruoppaus, eli vesistön pohjan kaivaminen veden syvyyden lisäämiseksi, tulee hänen mukaansa suorittaa kevättalvella ja ruohikon niitto tämän jälkeen myöhemmin kesällä. Näin vesi pääsisi virtaamaan vapaammin lammen ja pyhäjärven välillä.

Uukuniemeläisen ammattikalastaja ja iktyonomi Topi Pöyhösen näkemyksen mukaan poistokalastus voisi olla avainasemassa Kirkkolammen tilan kohentamisessa. Kalojen mukana poistuisi esimerkiksi paljon ravinteita, jotka edistävät lammen rehevöitymistä. Kirkkolammen tilanne aiotaan tutkia jo heinäkuussa, kun Pöyhönen ja kumppanit suorittavat alueella verkkokoekalastuksen, jolla saadaan selville alueen kalastorakenne. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, koekalastuksen tulokset saadaan käsiin ensi kevättalven aikana.

Iltana kuultiin vielä asiaa metsätalouden vesiensuojelusta Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen Seppo Revolta sekä Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen edustaja Pertti Heinoselta. Metsän hoidon yhteydessä syntyvän kiintoaineksen kulkeutuminen vesistöön vaikuttaa osaltaan järvien ja lampien rehevöitymiseen. Tämä seikka olisi hyvä ottaa huomioon ennen kuin ryhtyy tekemään esimerkiksi hakkuita. Pienilläkin toimilla voi Revon mukaan olla merkitystä ympäristölle, mutta Kirkkolampea ympäröivillä metsillä on hänen arvionsa mukaan vain pieni vaikutusosuus vesistön vallitsevaan tilaan. Kuitenkin Uukuniemen ja täten myös Kirkkolammen alueella tullaan lähiaikoina arvioimaan tehostetun vesisuojelun tarvetta. Mahdollisia hankkeita voi seurata metsäkeskuksen sivuilta www.metsakeskus.fi (hankkeet-> Pohjois-Karjala/Kaakkois-Suomi).

Ruoppaus ja muut toimet vaativat rahoitusta, ja tätä varten Uukuniemen martat ovat perustaneet tilin jonne kaikki kynnelle kykenevät voivat lahjoittaa haluamansa summan Kirkkolammen hyväksi. Tilin numero FI4950010720007986 (maksun saaja: Uukuniemen Martat, viestikenttään merkintä: Kirkkolampi kirkkaaksi). Keräysaika on syyskuun 2013 loppuun.

Katso tästä vielä vinkit vesistön kannalta ekologiseen mökkeilyyn:
http://www.uukuniemi.info/artikkelit/RANTAASUKKAAN_VESIENSUOJELUN_ABC_1252

SMM

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>