Veroprosentti säilyy vielä samana

Parikkalan valtuusto hyväksyi nykyisen tuloveroprosentin ensi vuodelle

Tuloveroprosentiksi edelleen 17,50

Parikkalan kunta saa vielä vuonna 2009 yhdistymisavustusta 327 00 euroa, mikä vastaa veroprosentin puolen prosenttiyksikön tuottoa.
Ensi vuoden tuloveroprosentti säilyy siis entisellään 17,50.

Kunnan toiminnan ja talouden kehitys vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella

Tammi-elokuun aikana kunnan väkiluku on laskenut 61 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona väkiluku laski 39 henkilöllä. Työttömyysasteen keskiarvo oli Parikkalassa
tammi-elokuussa 11,6 %. Tässä on laskua edellisvuoden vastaavaan lukuun verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon hoitopäivissä on lähes 15 % kasvu. Lukion oppilasmäärä on 16 alle tavoitteen. Kiinteistötoimen ja kaukolämpölaitoksen kannattavuus ovat kaukana tavoitetasosta.
Toimintamenojen toteutuma on terveydenhuolto-sosiaalitoimesssa ja teknisessä toimessa jo selvästi yli 2/3.
Tulosalueet, joilla käyttötalousmenojen toteutuma on yli 2/3 (66,6 %):
Yleinen hallinto 69,6 %
Kehittämisprojektit (nettositovuus) 117,8 %
Maa- ja metsätilat 140,8 %
Henkilöstöhallinto 82,1 %
Erikoissairaanhoito 70,0 %
Vanhustenhuolto 69,9 %
Muut sos.palvelut ja toimeentuloturva 69,2 %
Tekninen hallinto ja kaavoitus 70,7 %
Liikenneväylät ja yleiset alueet 70,1 %
Jätehuolto 77,6 %
Kiinteistötoimi 76,8 %
Vesihuoltolaitos 67,2 %

Kulut ovat kasvaneet
1,3 miljoonalla eurolla eli 5,4 %. Palkkoihin ja palkkioihin varatut määrärahat koko kunnan tasolla riittänevät. Itä-Savon sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö on maksanut tammi-elokuussa 200 000 € yli budjetin ja 450 000 € enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.
Verotulojen kertymä on 550 000 € ja 6,1 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Budjettiin nähden verotuloja on kertynyt hyvin, mutta kunta joutuu marraskuussa palauttamaan liikaa saatuja vuoden 2007 ennakoita lähes 1 000 000 euroa. Tästä huolimatta
verotuloja kertyy budjetoitua enemmän. Kunnan tilikauden tulos jää silti 600 000 alijäämäiseksi.
Loppuvuonna tuleekin tiukalla menojen hallinnalla pyrkiä siihen, että tulos paranisi.

Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2009

Parikkalan kiinteistöveroprosentit päätettiin vuodelle 2009 seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,30
Muut asuinrakennukset 0,90
Vakituisten asuntojen ja muiden asuinrakennusten vero nousee 0,05 prosentti, joka tuo kunnalle vajaan 60 000 euron lisätulon. Näillä perusteilla kiinteistöveron tuotoksi voidaan talousarvioon ottaa 700 000 euroa.

Verosta vapaita ovat mm. metsä- ja maatalousmaa, yleiset vedet ja -alueet sekä kunnan omalla alueellaan omistamat kiinteistöt. Kiinteistöveron määrä on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuosittain etukäteen viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä lain määräämien rajojen puitteissa prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuustoaloite lasten leikkipaikkojen turvallisuus- ja viihtyisyystarkastelusta

Ennen valtuuston kokouksen aloittamista viime torstaina puheenjohtaja Heimo Tikkinen totesi, että valtuutettu Sakari Hämäläinen on jättänyt hänelle ilmoituksen, jossa Hämäläinen ilmoittaa eroavansa Uus-Parikkala Sitoutumattomien valtuustoryhmästä ja liittyvänsä Parikkalan Kokoomuksen valtuustoryhmään 27.10.2008.

Valtuutettu Kari Niiranen jätti kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jossa turvallisuus- ja viihtyisyystarkastelu lasten leikkipaikoilla on tarpeen tehdä koko kunnan alueella.

Valtuustoaloiteessa todetaan, että Parikkalan kunnan tavoitteissa on maininta asuinympäristön kehittämisestä luontoarvoja kunnioittaen. Puhdas ja kaunis luonto ovat tärkeä vetovoimatekijä.
Yksi keskeisistä tavoitteista on luoda lapsille ja lapsiperheille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Lasten leikki- ja ulkoliikuntapaikkoja ei aina ole riittävästi huomioitu kaavoituksessa eikä olemassa olevat alueet, varusteet ja niiden kunto ole asianmukaisessa kunnossa.
– Moskuunniemen uudelle asuinalueelle suunnitellaan ja toteutetaan lasten turvallinen ja viihtyisä leikkipaikka, jossa myös aikuisilla on mahdollisuus oleskeluun.
– Kiipolan piha-alueella maankaatopaikkana ja romunkeräyspisteenä toimiva kenttäalue tulee kunnostaa palloiluun ja talvella luisteluun soveltuvaksi liikuntapaikaksi.
– Sahanrannan hajallaan olevat lasten erilaiset liikunta- ja kiipeilylaitteet tulee sijoittaa uudelleen siten, että alueella leikkivät lapset ovat paremmin vanhempien valvottavissa.
Aloite saatetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi

Lähde: Parikkalan kunnanvaltuuston pöytäkirja 30.10.2008

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>