Uukuniemeltä muistutus kunnanhallitukselle kouluverkkomuutoksista

Parikkalan kunnan kunnanhallitukselle on jätetty viime perjantaina 23.10. alla oleva muistutus kouluverkkomuutoksista. Muistutuksen on allekirjoittanut 9 kuntalaista.

####
Parikkalan kunnanhallitukselle

Koskien suunnitelmaa Parikkalan kunnan kouluverkkomuutoksesta, me allekirjoittaneet Parikkalan kunnan asukkaat esitämme, että kunnanhallitus palauttaa suunnitelman valmisteltavaksi uudelleen seuraavilta osin:

Parikkalan kunta on päättänyt toteuttaa ja osaltaan rahoittaa Asu kärjessä -kehtittämishankkeen, jonka hankesuunnitelman mukaisena erityistavoitteena on saada lisää lapsiperheitä kuntaan ja erityisesti kunnan pohjoisosaan Saaren ja Uukuniemen koulujen toiminnan turvaamiseksi. Suunnitelma kouluverkkomuutoksesta on Uukuniemen koulun lakkauttamisen osalta ristiriidassa kunnanhallituksen jo toteutettavaksi päättämän ja kunnalle kustannuksia aiheuttavan hankkeen kanssa.

Lisäksi kouluverkkomuuoksen valmisteluaineisto on puutteellinen seuraavilta osin:

1. Suunnittelun yhteydessä ei ole esitetty laskelmia, joista selviää luotettavalla tavalla kouluverkkomuutoksella aikaan saatavat säästöt. Kuntastrategia 2009-2012, johon kouluverkkomuutos sisältyy, on laadittu kunnan talouden tasapainottamiseksi. Näin ollen suunnitelman yhteydessä tulee esittää, mitkä ovat sivistystoimen kustannukset vuosina 2009-2012 mikäli kouluverkkomuutos toteutetaan ja niitä on verrattava sivistystoimen kustannuksiin vastaavana aikana, mikäli kouluverkkomuutosta ei toteuteta.

2. Suunnitteluaineistoon ei sisälly YK:n suosittelemaa Lapsivaikutusten arviointia.
####

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>