TUPAILTA RAJAPIRTILLÄ

Rajapirtille kokoontui keskiviikkoiltana lähes yhdeksänkymmentä henkilöä tupailtaan keskustelemaan Uukuniemen tulevaisuudesta. Esillä olivat viimeviikkoina mieliä kuohuttaneet asiat; Palvelutalon käyttötarkoituksen muuttaminen ja Uukuniemen koulun lakkauttamisuhka vuoden 2010 syksyllä. Illan juonsi mallikkaasti Sakari Hämäläinen.

Leader hankekoordinaattori Markku-Pekka Antikainen kertoi tilaisuuden aluksi Leaderin toiminnasta. Vuosille 2007-2013 on varattu rahoitusta alueellemme noin puoli miljoonaa euroa/vuosi. Markku-Pekka kertoi myös maanantai-iltana Uukuniemen kirjastolla olleesta suunnittelupalaverista jossa oli läsnä Markku-Pekan lisäksi Sakari Hämäläinen, Jarmo Levänen,Jouni Suppola, Mika Berg ja Aune Ritola. Markku-Pekka oli ansiokkaasti vetänyt yhteen palaverin annin ja esitti työnimellä “ASU KÄRJESSÄ” hankkeen aloitusta Uukuniemen ja Saaren alueelle. Tarkoitus on hakea kuntavetoinen leaderhanke alueemme vetovoimaisuuden parantamiseksi. Paluumuuttajille ja lapsiperheille suunnattu hanketoiminta käynnistetään vuoden 2009 alussa. Rahoitus jakaantuu; leader 80 %, kunta 10 % ja omarahaosuus 10 %.
Hanketyöryhmään löytyi illan aikana muutamia kehitystyöstä innostuneita henkilöitä.
Mika Berg lupautui kokoamaan porukan kasaan ja lisää aktiivisia toimijoita kaivataan mukaan.

Kunnanjohtaja Alpo Kosunen kertoi kuntasektorin kuulumiset runsaslukuiselle tupailtayleisölle.
Uukuniemeä kuohuttaneet asiat Kosunen kävi läpi tarkasti virkamiesmäiseen tyyliinsä. Asiat koskevat tulevaa suunnittelukautta ja uudet kuntapäättäjät ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa kun asiat tulevat päätösvaiheeseen

Tupaillan alusten jälkeen Sakari Hämäläinen keroi palvelutalon nykytilanteesta. Lautakunta tarkensi viimeviikoisessa kokouksessaan Uukuniemen palvelutalon käyttötarkoitusmuutosta. Lautakunta päätti että Uukuniemen palvelutalon käyttötarkoitusta muutetaan suunnittelukauden kuluessa. Toisinsanoen yöpäivystys lakkautuu mitä todennäköisemmin palvelutaloltamme. Asian tiimoilta heräsi voimakas keskustelu yöpaivystyksen tarpeellisuudesta ja toivottoon että asiaan paneudutaan vielä tarkemmin uuden sosiaali- ja terveyspiirin aloitettua toimintansa. Rajapirtin keskustelusta kävi selkeästi ilmi että päätös lautakunnassa koskien tulevaa suunnittelukautta oli liian hätiköity! Uusi kunnanvaltuutettu Pekka Koiso-Kanttila tähdensi puheenvuorossaan miten tärkeää on että vanhustenhoito myös tulevaisuudessa hoidetaan mallikkaasti Parikkalan kunnan alueella.

Uukuniemen koulun kohtalo muodostui odotetusti toiseksi tärkeäksi keskutelunaiheeksi tupaillassa.
Mika Berg painotti avauspuheenvuorossaan asian tärkeyttä osana Uukuniemen tulevaisuuden näkymää. Koulun lakkauttaminen vuonna 2010 deletoisi kehityshankkeemme päämäärät. Uukuniemelle on parina viimevuotena muuttanut useita lapsiperheitä joille koulu on ollut tärkein
tekijä asettumisesta asumaan Uukuniemelle. Saaren koulualueelle on yhtä tärkeää saada lapsiperheitä että säilyttäisimme kuntamme pohjoispäässä kaksi toimivaa koulua. Pekka Paakkinen piti tärkeänä että loivasti alkanut lapsiperheiden lisääntyminen ei ole väiaikaista vaan ollaan selkeästi menemässä maaseutua ajatellen kohti parempia aikoja. Pienen koulun tärkeys korostui monessa puheenvuorossa illan aikana. Kouluverkkosuunnitelmissa lähivuosien aikana tulee ottaa huomioon eri vaihtoehtoja koulujemme säilyttämiseksi. Kaksiopettajainen koulu tai kahden ylimman luokan siirtäminen Saarelle tulee ottaa huomioon ennen tärkeää päätöstä. Uusilla kuntapäättäjillä on erityisen tärkeä rooli myös tässä asiassa. Esko Auvinen kyseenalaisti sivistyslautakunnan päätöksen koska Uukuniemen koulun lakkauttamisen talousvaikutusta ei ole laskettu.
Illan päätteeksi Sakari Hämäläinen veti yhteen illan ja kiitti runsaslukuista yleisöä aktiivisesta
osallistumisesta.

Jouni Suppola
Kummun kyläyhdistys

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>