Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää to 6.11.2008 kokouksessa Uukuniemen palvelutalon siirtämisestä keskitetyn ruokapalvelun piiriin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 22.10.2008 Uukuniemen palvelutalon siirtämistä kunnan oman keskitetyn ruokapalvelunpiiriin. Asian käsittely ja päätöksenteko on siirtyi torstain 6.11.2008 kokoukseen lisävalmistelua varten.

Lautakunnalle esitettävät perustelut keskitettyyn ruokapalveluun siirtymiselle ovat:

Uukuniemen palvelutalo on ympärivuorokautisen hoidon yksikkö, joka henkilöstötarpeen sekä annettavien palveluiden osalta vastaa laitoshoitoa. Kunnalla on vastuu yhdenmukaisten palveluiden järjestämisestä kuntalaisille ja myös velvollisuus järjestää palvelut taloudellisesti ottaa huomioon kokonaistaloudellisuus. Koska kunnassa on rakennettu keskitetty ruokapalvelu, on tarkoituksenmukaista liittää kaikki kunnan omien yksiköiden ruokapalvelut sen piiriin.

Kunta myös vastaa yksiköiden palvelutasosta sekä henkilöstöstä. Koska henkilöstölisäyksiä ei talousarviossa hyväksytä, voidaan henkilöstön työpanosta siirtää asukkaiden varsinaiseen hoitotehtävään siirtämällä pois tehtäviä, joihin ei tarvita hoitoalan koulutusta.

Nykyisin palvelutalon henkilökunta hakee asukkaiden lounasateriat yksityiseltä Hoviselän kahvilta ja huolehtii päivällisen valmistamisesta sekä aamu- ja ilta-aterioista. Muutos nykyiseen käytäntöön merkitsee, että ruokapalvelu toimittaa yksikköön kaikki ateriat, kuten muissakin vastaavissa
kunnan yksiköissä. Näin hoitohenkilökunnan työaikaa vapautuu varsinaiseen hoitotyöhön.

Muutoksen johdosta palvelutalolle hankitaan tarpeelliset kylmäkaapit.

Ruokapalvelun yhdenmukaistamisesta on keskusteltu vanhustenhuollon esimiesten kanssa ja kaikki olivat yksimielisiä siitä, että ruokapalvelu tulee yhdenmukaistaa muiden yksiköiden kanssa.

Lautakunta käsittelee sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä 2009 ja taloussuunnitelmaesitystä 2009 – 2011

Suunnitelmaan sisältyy henkilöstön sijoitteluissa sekä palvelurakenteeseen vaikuttavia tehtävämuutoksia.

Laitoshoidon paikkojen määrää vähennetään suunnittelukaudella, millä on vaikutusta henkilöstötarpeisiin eri yksiköissä. Muutos toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä ja paikkaluvut laitoshoidossa vähennetään myöhemmin käyttösuunnitelmassa hyväksyttävän aikataulun mukaisesti.
Terveyskeskuksen hoitopaikoista käytetään kuntouttavaan hoitoon seitsemän
paikkaa ja pitkäaikainen laitoshoito keskitetään kahteen vanhainkotiin (11 hp Kotirinne ja 15 hp Käskynkkä). Nykyisiä laitospaikkoja muutetaan asumispalveluksi, mikä toteutetaan pääosin henkilöstörakennetta ja tehtäviä uudelleen järjestämällä.
Lisähenkilöstöä palkataan vasta sen jälkeen, kun sisäisistä muutoksista ja aikataulusta on päätetty. Lapsiperheiden kotihoitoavun turvaamista pidetään tärkeänä ja se turvataan nykyisen henkilökunnan toimesta.
Perusterveydenhuollosta siirretään henkilöstöä vanhustenhuoltoon (kotisairaanhoito).

Tarvittavia henkilöstölisäyksiä voidaan esittää kunnanhallitukselle tarvittaessa tämän jälkeen.
Terveyskeskuksen lisäksi yöhoitoa järjestetään jatkossa vain kahdessa vanhustenhuollon yksikössä.

Tämä merkitsee Uukuniemen palvelutalon poistumista nykyisestä käytöstä suunnittelukauden 2009-2011 loppuun mennessä.

Lautakunnan jäsen Salla Hälvä jätti 22.10.2008 lautakunnan kokouksessa kirjeen puheenjohtajalle Paula Neuvoselle. Kirjeen on lähettänyt Uukuniemen palvelutalon henkilökunta. Henkilökunta tuo kirjeessä esille asioita, joiden takia talon toiminta pitäisi jatkua ja toimintaa kehittää.

Lähde:Parikkalan kunnan kotisivu, Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 6.11.2008 Esityslista

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>