PALUUMUUTTAJIA JA KYLÄKUMMEJA PARIKKALAAN

Parikkalan kunnan hallinnoima yleishyödyllinen kehittämishanke Asu Kärjessä on ollut käynnissä jo toista vuotta. Hanke saa maaseudun kehittämiseen LEADER-tukea. Hiljaiselon jälkeen hankkeessa on ryhdytty toimiin entistä suuremmalla innolla.

Hankkeen taustalla on huoli Parikkalan heikosta syntyvyydestä, joka on alle 30 lasta vuodessa ja siitä johtuvasta väestötappiosta. Varsinainen muuttotappio paikkakunnalta on kuitenkin pieni. Uudet parikkalalaiset toisivat kuntaan uusia ideoita sekä ajatuksia ja mielipiteitä ja näin vireyttäisivät kylien ja kunnan toimintaa.

Asu Kärjessä –hankkeen varsinainen kohderyhmä on paluumuuttajat. Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on etsiä Parikkalan kylistä aktiivisia kyläyhdyshenkilöitä eli kyläkummeja, jotka toimivat linkkeinä kunnan, kylän ja muuttajan välillä. Heidän tehtävänään on pitää yhteyttä muuttajiin ja auttaa heitä kotiutumaan ja viihtymään Parikkalassa. Osa kyläkummeista toimii laajakaistayhdyshenkilöinä, joilla on tietoa esim. laajakaistayhteyksien tarjonnasta etätyötä varten. Hankkeessa hyödynsaajia ovat kylät, jotka saavat uusia asukkaita, sekä yksityiset ja julkiset palvelujen tarjoajat, jotka saavat eri-ikäisiä uusia asiakkaita.

Käytännössä paluumuuttajien houkutteleminen toteutetaan täsmämarkkinoinnilla: Parikkalan alueella 1960-1980 -luvuilla syntyneisiin ja poismuuttaneisiin sekä vapaa-ajan asunnon kunnan alueella omistaviin otetaan yhteyttä projektin aikana kirjeitse, joita lähetetään arviolta 3000 kappaletta. Kirje sisältää tiedotusmateriaalia kunnasta sekä vastauskortin. Vastauskortin palauttaneille lähetetään lisäksi laajempi materiaalipaketti ja heihin otetaan yhteyttä myös puhelimitse.

Kyläkummeille järjestetään syksyllä 2010 koulutusta. Kummien koulutus sisältää kaksi luentopäivää ja kaksi matkapäivää, jolloin tutustutaan kaikkiin Parikkalan kyliin. Sen lisäksi tehdään opintomatka muualle Suomeen, jossa tutustutaan kyseisen alueen markkinointiin. Hankkeen tuloksena kyläkummien ja muiden kyläaktiivien tietopohja nykyisen Parikkalan historiasta, nykyisyydestä, palvelutarjonnasta ja mahdollisuuksista syvenee ja laajenee, mikä voimistaa yhteisöllisyyttä. Kummitoiminnan ansiosta paluumuuttajilla on käytössään laaja tukiverkosto, mikä helpottaa arjen haasteissa.

Kyläkummien yhteystiedot ja toiminnan esittely liitetään eri kotisivuille, joita ylläpitävät mm. kyläyhdistykset, Vasukkaat ry, Uukuniemi.info ja Parikkalan kunta.

Hankkeen puitteissa osallistutaan erilaisiin tapahtumiin niin Parikkalassa, Etelä-Karjalassa kuin muuallakin Suomessa. Tärkeimmät hankkeen osallistumiskohteet ovat tänä kesänä Sanan Suvipäivät Lappeenrannassa, Uukuniemi-juhlat Uukuniemellä, Piikapitäjän Rehvit Parikkalassa sekä Orpokotijuhlat Saarella. Hankkeen erityiskohteena ovat kristilliset tapahtumat. Hanke osallistuu myös Helsingissä järjestettäville ELMA –messuille marraskuussa.

Asu Kärjessä -hanke järjestää tammikuussa 2011 laajan maaseutuasumisen seminaarin Parikkalassa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50 000 €, josta LEADER-rahoituksen osuus on 80 %.

Jos olet kiinnostunut kyläkummitoiminnasta, ota yhteyttä hankevetäjään.

Yhteystiedot: Kati Häyhä 044 – 7811 901 tai kati.hayha@parikkala.fi .

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>