Marttaliiton kannanotto: Arvonlisävero yhdistystoiminnassa

Yhdistystoiminnalla on maaseudulla huomattava merkitys

Uukuniemellä, kuten maaseudulla muutenkin yhdistystoiminta on tapa viettää vapaa-aikaa ja tavata muita. Yhdistyksillä on suuri vaikutus ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Yhdistykset ovat meille tärkeä tapa hankkia tietoa ja vaikuttaa asioihin. Jonkin asian puolesta toimimalla yhdistyksessä oppii myös ymmärtämään muita ihmisiä.

Marttaliitto ry ottaa tänään kantaa arvonlisäveroon yhdistystoiminnassa.
“Arvonlisän periminen vapaaehtoistyöstä hankaloittaisi yhdistysten toimintaedellytyksiä ja johtaisi monen yhdistyksen lakkauttamiseen.”

Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry sekä Marttaliitto ry muodostavat alue- ja paikallisorganisaatioineen kotitalous- ja käsityöalan neuvontajärjestelmän. Järjestöillä on yli 3000 yhdistyksiä ja yli 120 000 jäsentä ja toimintaa koko Suomen alueella.

Järjestöt ovat huolissaan yhdistystoiminnan tulevaisuudesta ja seurauksista, joita EU-komission ehdotus yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta saattaa aiheuttaa. Yhdistysten pitää voida kehittää toimintaansa ilman arvonlisäverovelvollisuutta.

Samanaikaisesti kun vietämme Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuotta, halutaan heikentää yhdistysten toimintaedellytyksiä. Komission uusi alv-direktiivi pyrkii varmistamaan tavaroiden ja palvelujen veropolitiikan yhtenäisyyden. Uudella ehdotuksella on kuitenkin suorat vaikutukset yhdistystoiminnan arkeen. Arvonlisän periminen vapaaehtoistyöstä hankaloittaisi yhdistysten toimintaedellytyksiä ja johtaisi monen yhdistyksen lakkauttamiseen.

Jo nyt on nähtävissä vähenevä kiinnostus yhdistysten vastuullisiin tehtäviin. Lisääntyvä byrokratia vähentää entisestään halua yhdistysten vapaaehtoistehtäviin. Yhdistysten tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatavilla vähäisillä tuloilla on harvoin vaikutuksia kilpailutilanteeseen. Tulot käytetään yhdistysten sääntömääräiseen toimintaan. Yhdistykset eivät tavoittele voittoja ja arvonlisäveron kohdistaminen yhdistysten tuloihin aiheuttaisi hintojen nousun. Tämä puolestaan vähentää jäsenten ja asiakkaiden kiinnostusta palveluihin ja heikentää yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja pahimmillaan johtaa toiminnan lopettamiseen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa järjestöillä ja kolmannella sektorilla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Sosiaaliset verkostot ja vapaaehtoistyöntekijöiden vahva sitoutuminen täydentävät ja tukevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Yhdistykset toimivat pääosin täysin vapaaehtoisten työpanoksella, ilman palkattua työvoimaa. Suomessa on yhteensä yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä, jotka eri tavoin tukevat suomalaista yhteiskuntaa ja ovat yhteiskuntamme vahvuus. Tutkimukset ovat osoittaneet yhdistystoiminnan sosiaalisten verkostojen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin yksilö- ja yhteiskunnan tasolla.

Kaavaillulla arvonlisäveroratkaisuilla voidaan tuhota kulttuurisesti ja sosiaalisesti arvokasta yhteisöllistä toimintaa. Yhteiskunnalle kertyvät verotuotot jäävät menetystä huomattavasti vähäisemmiksi. Edellytämme komissiota paneutumaan vielä suunnitelmaan ja varmistamaan yhdistysten taloudellisen toiminnan jatkuvuuden ilman arvonlisäveroa. Erivapaus arvonlisävero-asiassa on välttämätön.

Lisätietoja:
Finlands svenska Marthaförbund rf, förbundsdirektör Christel Raunio tel. 050 911 2050
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, puh. 040 708 4447
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, toiminnanjohtaja Liisa Niilola puh. 0404 555 5035

MA-N

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>