Karjalan Pyhäjärven luonnonhoitohankkeen suunnittelun hankehaku on alkanut

Suomen Metsäkeskus on käynnistänyt Karjalan Pyhäjärven luonnonhoitohankkeen suunnittelun hankehaun.
Haku koskee Karjalan Pyhäjärveen, sen länsiosassa, laskevien uomien vesiensuojelu toimenpiteiden kokonaisvaltaista suunnittelua. Metsäkeskuksen sivut: http://www.metsakeskus.fi/karjalan-pyhajarven-luonnonhoitohankkeen-suunnittelu

Hankkeeseen on valittu useita kohteita Uukuniemeltä, ja ne löytyvät kartasta kuvina ja osoitteella Karjalan Pyhäjärven läntiset uomat Syrjäsalmesta Venäjän rajalle:
http://www.metsakeskus.fi/documents/10156/1987166/Karjalan-Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi-l%C3%A4ntiset-uomat-Syrj%C3%A4salmesta-Ven%C3%A4j%C3%A4n-rajalle.pdf/fc6af005-a048-4095-9f4f-eb6acbec2b3c
Alustavassa suunnittelussa uomia tai kohdekokonaisuuksia alueella on yhteensä 22 kappaletta.

Hankehaussa haetaan 31.3. mennessä metsäluonnon hoidon osaamista omaavaa toimijaa, joka voi ottaa kokonaisvastuun luonnonhoidon suunnitteluhankkeesta.

Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas vesistö, Karjalan Pyhäjärvi
kuuluu moniin suojelu ja tutkimusohjelmiin sekä Suomen Natura 2000 alueisiin.
Pyhäjärvi edustaa niukkaravinteisia, kirkasvetisiä järviä ja se on varsin herkkä muutoksille. Niukkaravinteisuudesta johtuen kuormituksen lisääntyminen näkyy nopeasti, ja veden pitkän viipymän vuoksi vaikutukset ilmenevät kauan veden tilassa.

1970- ja 1980-lukujen vaihteessa havaittiin järven tilassa selkeää heikentymistä. 1980-luvun alkupuolella ryhdyttiin vesiensuojelua edistäviin toimenpiteisiin ja selvittämään veden laatua.

Viime vuosikymmeninä tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja pienentyneen kuormituksen ansiosta Karjalan Pyhäjärven veden laatu on parantunut ja ravinnepitoisuudet ovat laskeneet.

Uukuniemen kirjastosta löytyy myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Kukkonen, Kiiski, Luotonen & Niinioja, 2003: Karjalan Pyhäjärven vesien ja
vesiluonnon suojelusuunnitelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 319. 96 s.

Kukkonen, 2004: Paleolimnologia niukkaravinteisen ja kirkasvetisen järven
ekologisen tilan arvioinnissa. Rajavesien ekologisen tilan arviointihanke. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 343. P- K:n Ympäristökeskus, 40 s

MA

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>