Kansalaisen valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee

Terveydenhuoltolaki laajentaa kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa julkisessa terveydenhuollossa:
Vuodesta 2014 alkaen kansalainen voi valita oman terveysasemansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista.

Vaihto koskee kaikkia kiireettömiä lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden palveluita, myös reseptien uusimisia sekä fysioterapiapalveluita. Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.
Kiireellisissä tapauksissa kansalainen voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Kun kansalainen on vaihtanut terveysaseman, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta.
Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella kerran vuodessa.

Voiko mökkipaikkakunnan terveyspalveluja käyttää, jos kyseessä ei ole kiireellinen hoito?

Asiakas voi käyttää terveyskeskuspalveluja myös kotikuntansa ulkopuolella siellä, missä hän oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy asiakkaan valitsemalla omalla terveyskeskuksella (yleensä kotikunnassa) ja palveluja saa omassa terveyskeskuksessa tehdyn hoitosuunnitelman mukaan. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiään tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Voivatko kunnan kesäasukkaat käyttää kunnan palveluja pelkän hoitosuunnitelman perusteella? Miten toimitaan paikkakunnilla, joissa on paljon kesäasukkaita?

Väliaikaisen oleskelun kohdalla ongelmia voi tulla esim. suosituilla kesäpaikkakunnilla. Silloin terveyskeskus voi hankkia ostopalveluja ja laskuttaa kotiterveyskeskusta syntyneiden kustannusten perusteella. Kesäasukkaita on hyvä informoida esim. kirjeellä kesäterveyskeskuksen tilanteesta ja muistuttaa hoitosuunnitelman tärkeydestä. Jos kesäaikaan on mahdollista hoitaa vain kiireelliset tai muuten välttämättömät asiat, tämä koskee myös kesäasukkaita.

Lähde: Kiteen kaupungin, Kesälahden kaupunginosan terveyspalvelut http://www.kitee.fi/etusivu/-/asset_publisher/aG1eAnWsAEY2/content/kansalaisen-valinnanvapaus-julkisessa-terveydenhuollossa-laajenee;jsessionid=475578626741BAF4253E3F92548FB0A

Valinnanvapaus ja palvelujen saatavuus THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya/valinnanvapaus#kakkospaikkakunta

MA

.

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>