Etana etana näytä sarves

Kansan keskuudessa on kautta aikain povattu tulevaa säätä seuraamalla
luontoa, tähtiä ja pilviä. Itse kullakin on oma mieluisa tapansa
ennustaa merkeistä. Vanhakansa tapasi kirjata tarkasti
allakkaan päivän sään ja sitä tutkimalla katsottiin olisiko hyvää
säätä tiedossa.

Suomenkieliset tietosanomat kirjoitti vuonna 1776 tulevan sateen merkeistä:

Seurawaiset aawistuxet, ei kuitenkan kukin aina yxin, waan pikemmin usiammat ja niin monta kuin yhtä haawaa hawaita taitan, owat monelta koeteldut edellä tietä antawan saten.

1. Kuin usianlaiset wähemmät linnut lentäwät lähes huoneita ja paatteja eli aluxia, ja ei karta suurestansa ihmisiä.

2. Kuin pääskyiset lentäwät matalalta.

3. Kuin merilinnut oleskelewat woimattomina meren rannoilla, ja siellä itziänsä peseskelewät.

4. Kuin kukkoi tawattomalla ajalla laulaa.

5. Kuin kalat hyppäwät ylös wedestä, eikä ota kewiästi onkeen.

6. Kuin mesiäiset aamulla warhain lentäwät mettä kokomaan, mutta kohta palajawat pesiinsä.

7. Kuin kärwäiset, perhoiset, hyttyiset ja senkallaiset eläwät päiwällä kätkewät itzensä ruohoin lehtein ala.

8. Kuin onki-madot päiwäiseen aikaan maasta koolta hairawat eli nousewat.

9. Kuin eläimet mylwiwät ja maata sarwillansa ja jalwoillansa kuokkiwat.

10. Kuin siat näljätäkkin kauhiammin winkuwat ja kantawat suusansa korsia.

11. Kuin koirat owat suutuxisa ja waiwatan kyylimiseltä eli ilmoituxelta ja syöwät ruohoja.

12. Kuin Hylkeet päätänsä wedestä usiammasti nostawat.

13. Kuin Meri-lintu Kaakko pakenee merestä wahwalle maalle, ja siellä paljolla äänellä kaakottaa ja lentelee.

14. Kuin Sammakot huomen päiwästä kowemmin haukkuwat.

15. Kuin Kärwäiset, Hyttyiset, Parmat, Kiiliäiset ja muut senkallaiset tawattomasti pistäwät ja owat ihmisille ja eläimille waiwaxi.

MA

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>