Aktiivisia mökkiläisiä lisäämään maaseudun elinvoimaa-tuore tutkimus kahden kunnan kansalaisuudesta

Aktiivisia mökkiläisiä lisäämään maaseudun elinvoimaa

– Huomattava osa suomalaisista asuu käytännössä kahdella paikkakunnalla. Mökkeily kahdessa kunnassa asumisen yleisin muoto, myös työn takia kahdella paikkakunnalla asuvia on entistä enemmän, kehitysjohtaja Seppo Aho Lapin yliopistosta esitteli 5.3.julkistettua Kahden kunnan asukkaat- lisää osallisuutta? -tutkimuksen tuloksia Tampereella Asuinmaaseutu 2009-seminaarissa.

Tutkimuksessa haastateltiin satoja mökkiläisiä ja mökkikuntia, esimerkkikuntana muun muassa Parikkala.

Yksi tutkimuksen tarkoituksesta oli selvittää olisiko Suomeen mahdollisuuus luoda toimiva kaksoiskuntalaisuus.

Osa kesämökkiasukkaista haluaisi osallistua mökkikuntansa elämään nykyistä monipuolisemmin, kertoo tutkimus. Osa haluaisi olla mökillään myös omissa oloissaan. Osallistusmisinto vaihtelee laidasta laitaan. Eniten omissa oloissaan haluavat olla kiireistä ja sosiaalista työtä tekevät sekä nuoret perheet ja innoikkaimpia ovat suurten ikäluokkien edustajat, tutkimus kertoo. Kiinnostavia loma-asukkaita ovat innokkaat vaikuttajat, joista voisi löytyä paikkakunnalle hyviä yrityskummeja ja osaamista paikallisiin projekteihin. Toimintavat syntyvät paikallisiin tarpeisiin, kuten mökkijärven suojelu tai kunnostus, kesätapahtumat ja kyläprojektit.

Tutkimuksessa esitetään neljä vaihtoehtoista mallia kahden kunnan asukkaiden asemoimiseksi toisen kotikuntansa palvelusten käyttäjinä ja muina toimijoina. Mökkiläismallissa he jatkavat entiseen tapaan omissa oloissaan ”ulkopuolisina” eli eivät mainittavasti osallistu toisen oleskelukuntansa asioihin; heitä ei myöskään liiemmin häiritä mökkikunnan asioilla.

Kakkosasukasmallissa perustetaan rekisteri, joka kattaa kakkosasukkaiksi ilmoittautuneet ja heille tarjotaan säännöllisesti tietoa toisen kotikunnan päätöksistä, suunnitelmista ja tapahtumista sekä kutsutaan säännöllisesti mukaan yhteisiin tapahtumiin heitä kuitenkaan niihin suuremmin sitomatta. Kumppanuusmallissa kakkosasukkaat ovat aktiivisesti mukana toisen kotikuntansa kehittämisessä erilaisiin hankkeisiin sitoutuen ja niihin myös panoksia tarjoten. Kaksi kotikuntaa voivat keskenään aikaansaada ja toteuttaa kumppanuusmalleja.

Kunnat voivat jo nykyisen lainsäädännön pohjalta tehdä maksusopimuksia erilaisten palvelusten tarjonnasta kahden kunnan asukkaille. Tämän mallin laajentamiseen ei ole periaatteellisia esteitä  ja se on myös käytännössä helpompaa kuin esimerkiksi kuntien välisen verojen uusjaon toteuttaminen.
Dosentti Seppo Ahon mukaan varsinainen kaksoiskuntalaisuus vaatisi lainmuutoksia, eikä sellaista kovin moni mökkiläinen kaipaakaan. Sen sijaan yhdistystoiminta ja ehkä myös mahdollisuus kuulua johonkin mökkikunnan lautakuntaan kiinnostavat.

Muutamat suositut kesämökkikunnat ovat jo tehneet sopimuksia, joiden perusteella kesämökkiläiset voivat käyttää mökkikunnan terveyspalveluja vakituisen asuinkuntansa maksamina. Aho uskoo, että tällaisille järjestelyille on tulevaisuudessa yhä lisää kysyntää.

Kahden kunnan asukkailla on yleensä yksi asunto kaupungissa ja toinen maaseudulla. Lisääntynyt läsnäolo ja mukaanmeno toisen kotikunnan asioihin on merkittävimpiä uusia kehityspotentiaaleja maaseudun elinvoiman lisäämistyössä. MA-N

Lähde: Seppo Aho & Heli Ilola: Kahden kunnan asukkaat – lisää osallisuutta? Rovaniemi, Lapin yliopisto 2008

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>