Tänään vietetään pohjoismaista luonnonkukkien päivää

Yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivänä halutaan lisätä kansalaisten kasvituntemusta ja -harrastusta sekä tarjota luontokokemuksia mahdollisimman monelle.

Luonnonkukkien päivälle valitaan vuosittain teemalaji, jota nostetaan esille retkillä ja tiedotuksessa. Päivän teemalaji tänä vuonna on luhtalemmikki (Myosotis scorpioides).

Tänäkin vuonna retkiä järjestetään yli 100 ympäri Suomen.
http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/teemapaivat/luonnonkukkien-paiva

Tienpientareet muodostavat merkittävän osan suomalaista luontoa. Suomessa on noin 78 000 kilometriä yleisiä teitä, joiden pientareita niitetään säännöllisesti liikenneturvallisuuden takia.

Maanteiden tienpientareet riittäisi niittää vain kerran kesässä

Luonnonkukkien päivän toimijat ovat yhdessä muiden toimijoiden kanssa tuoneet esille huolensa siitä, että maanteiden pientareet tulisi niittää vain kerran kesässä. Kustannussäästöjen lisäksi se edesauttaisi ratkaisevasti tienpientareiden monimuotoista elämää. Mahdollinen alkukesän niitto tulisi rajoittaa vain pientareen tienpuoleiseen osaan, esimerkiksi yhden niittokoneen terän leveydeltä. Se yleensä riittää pitämään tien reunan riittävän avoimena liikenneturvallisuuden takaamiseksi.

Suomen lajisto uhanalaistuu, mutta suojelulla ja muilla toimilla on voitu merkittävästi hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä maassamme.

Suomen neljännen uhanalaisuusarvioinnin mukaan enemmistö maamme uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista elää metsissä sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muokkaamissa ympäristöissä.

Esimerkiksi kuivilla kedoilla ja harjujen paahdeympäristöissä elävät kissankäpälä ja kangasajuruoho kuuluvat kasvistomme avainlajeihin, joista monet uhanalaistuneet hyönteislajit ovat riippuvaisia. Nämä molemmat silmälläpidettäviksi luokitellut kasvit kasvavat vielä yleisesti teiden varsilla.

Monet maanteiden pientareet niitetään nykyisten ohjeiden mukaan kaksi kertaa kesässä: ensimmäisen kerran juhannuksen aikoihin ja toisen kerran heinä–syyskuussa. Tutkimuksien mukaan kaksi niittokertaa kesässä kuitenkin haittaa sekä kasveja että perhosia.

Suositeltava niittoaika on elokuun loppupuoli

Monien kasvien ja perhosten kannalta ensimmäinen niittoaika on haitallisin. Kesäkuussa perhosia on runsaasti lennossa, sillä se on kasvien parasta kukinta-aikaa. Niittykasvien kannalta paras pientareiden niittoaika on vasta siementen kypsyttyä heinä–elokuun vaihteessa.

Perhosten toukka- ja aikuisvaiheiden ravinnonsaannin turvaamiseksi on kuitenkin perusteltua siirtää niitto elokuun lopulle.

Osittain niittäminen muistuttaa perinteistä maataloutta

Pientareen jättäminen osittain niittämättä alkukesällä hyödyttää monia hyönteisryhmiä. Kun osa kasvillisuudesta saa kasvaa häiriöttä, hyönteisille on tarjolla mesilähteitä ja muuta ravintoa koko kesän ajan.

Osittainen niitto muistuttaa perinteistä maataloutta; osa niitty- ja laidunpinta-alasta säilyi kesän eri vaiheissa koskemattomana ja tarjosi näin mesikasveja ja toukkien ravintokasveja niitetyiltä tai laidunnetuilta alueilta lähteneille perhosille.

Pientareen osittaista niittoa on suositeltu myös muualla Euroopassa. Kapea niitetty alue asfaltin reunassa voi vähentää eläinten harhautumista tielle ja auton alle jäämistä.

Lisää: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=66121

MA

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>