Luonnon tilaa seurataan netissä

Nettiin on avattu palvelu, jossa kansalaiset voivat seurata Suomen luonnon tilan kehitystä. Luonnon tilan muutoksia ja muutoksien taustalla olevia tekijöitä esitellään tällä hetkellä noin 100 muuttujan avulla.

Netistä voi seurata muun muassa lintujen ja perhoskantojen kehitystä, sisävesien humuspitoisuutta, soiden kunnostusojituksia, kesämökkien lukumäärää tai sisävesien humuspitoisuutta.

Muuttujat kertovat, että Suomi ei ole osaltaan saavuttanut Euroopan unionin tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2010 mennessä. Mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseksi esimerkiksi vuoteen 2020 tai 2050 mennessä ovat kuitenkin paremmat, mikäli ilmastonmuutos ei vaikeuta tilannetta ratkaisevasti.

Vaikka Suomen luonnon monimuotoisuus köyhtyy yhä, on kehityksen vauhti hidastunut viime vuosikymmenen aikana. Osa lajeista on jopa hyötynyt muutoksista. Esimerkiksi nuorissa metsissä esiintyvien lajien, kuten metsäkauriiden ja hirvien, kannat ovat vahvistuneet. Myös moni rakennettujen ympäristöjen laji voi hyvin. Tällaisia ovat muun muassa talviruokinnasta hyötyvä sinitiainen sekä kulttuurimaisemissa esiintyvät sepelkyyhky ja uuttukyyhky.

Ihmisten toimet ovat vaikuttaneet siihen, että aiemmin häviämisen vaarassa olleet lajit ovat runsastuneet. Tällaisista lajeista hyviä esimerkkejä ovat valkoselkätikka ja merikotka.

Erityisen huonosti voivat monet aiemmin tavalliset soiden ja maatalousympäristöjen lajit. Maatalousympäristön yksipuolistumisesta kärsii pahiten esimerkiksi peltosirkku, jonka kanta on taantunut jyrkästi. Soiden päiväperhosista esimerkiksi suokirjosiipi on hävinnyt lähes tyystin eteläisestä Suomesta, jossa ojitukset ovat olleet laajimpia.

Tutkimusjohtaja Heikki Toivonen Suomen Ympäristökeskuksesta korostaa, että luonnon monimuotoisuuden muutokset ovat usein hitaita ja siksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä.

www.luonnontila.fi -palvelun on rahoittanut ympäristöministeriö ja sen sisällöstä vastaavat yhteistyössä suomalaiset ympäristöalan tutkimuslaitokset, viranomaistahot, yliopistot sekä kansalaisjärjestöt.

MA-N

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>