Vipuvoimaa Parikkalan pohjoisosan matkailuun

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Parikkalan kunnalle rahoitusta Niukkalan vierasvenesataman ja uimarannan, Papinniemen vierasvenesataman ja Pohjanrannan lintutornin ja pysäköintialueen rakentamiseen.

Parikkalan kunnan pohjoisosassa sijaitsevat Pien-Rautjärvi ja Pyhäjärvi kuuluvat Natura 2000 –ohjelman kohteisiin. Pyhäjärven venematkailun kehittämiseksi on rakennettu rantautumispaikkoja jo 1990-luvulla. Suuremmille veneille ja liikennöivälle vesibussille soveltuva satamavarustus on ollut puutteellinen. Pien-Rautjärven lintukohteet – Pohjanranta, Tarassiinlahti ja Honkakylänlahti – täydentävät monipuolisilla lajeillaan Sisä-Suomen merkittävintä kosteikkoa, Siikalahtea. Parikkalan kunta on profiloitunut ”Lintuinmaa” -luontomatkailualueeksi hyödyntäen sijaintiaan ja monipuolisten elinympäristöjen runsautta.

Rakennettavien kolmen kohteen yhteinen kustannusarvio on 402 980 €, josta EU:n ja valtion kansallisen rahoituksen osuudet ovat molemmat 140 000 € ja Parikkalan kunnan rahoitusosuus 122 980 €. Pyhäjärven investointihankkeiden tavoitteena on kehittää Pyhäjärven vierasvenesatamaverkostoa ja siten edistää matkailuelinkeinoa ja palvelutarjontaa veneilijöille. Papinniemen ja Niukkalan vierasvenesatamien rakentaminen alkaa vuonna 2010. Laiturirakenteiden lisäksi toteutetaan mm. satamien vesi- ja jätehuoltoon liittyviä rakenteita sekä muita varustuksia. Niukkalan vierasvenesatamaan rakennetaan myös aallonmurtaja, veneluiska ja tihtaali. Sataman yhteydessä oleva uimaranta kunnostetaan.

Pien-Rautjärven hoito- ja käyttösuunnitelma antoi runsaasti tietoa alueen arvokkaasta luonnosta, eläin- ja kasvilajien rikkaudesta. Parikkalan lintu- ja luontomatkailumahdollisuuksia laajennetaan rakentamalla Pohjanrannan lintutornialue, joka palvelee samalla koko kunnan pohjoisen alueen matkailun infopisteenä. Pysäköintialueen ja polun maarakentaminen aloitetaan syksyllä 2009. Lintutorni, infotaulu, kyltit ja kompostikäymälä valmistuvat keväällä 2010. Rakenteissa huomioidaan niiden soveltuvuus liikuntaesteisille siten, että lintutornin alatasanteelle pääsee myös pyörätuolilla. Täten Pohjanranta täydentää noin 7 kilometrin päässä sijaitsevaa Tarassiinlahden luontoaluetta. Molemmat alueet omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka myös huolehtii alueiden ja rakenteiden kunnossapidosta.

Tarnala, Niukkala ja Uukuniemen kirkonkylä saavat uusien matkailun infrastruktuuri-investointien myötä merkittäviä uusia vetovoimakohteita: niistä pääsevät nauttimaan kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat.

Lähde: Kunnan elinkeinotoimen tiedote

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>