Kirkossa on vaalivuosi. Ehdokkaiden hankinta pian ajankohtainen

267 päivää vaaleihin

Seurakuntavaalit luovat kirkon demokratian perustan. Seurakuntien 16 vuotta täyttäneet jäsenet valitsevat luottamushenkilöt,jotka käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.

Seurakuntiin valitaan vaaleilla ensi marraskuussa luottamushenkilöt nelivuotiskaudeksi 2011–2014. Ehdokkaita vaaleissa on arviolta noin 30 000.

Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden
välein. Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston jäsenet.

Kaikenikäisiä ehdokkaita

Tavoitteena on saada seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämän tilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Erityisesti toivotaan, että nuorten aikuisten luottamushenkilöiden määrä kasvaa.

Luottamushenkilö

Luottamushenkilön erityisvastuulla on vaalia seurakunnan viestinnän avoimuutta. Hän välittää tietoa seurakuntalaisille käsittelyyn tulevista asioista, jotta he voivat keskustella niistä. Luottamushenkilö kuuntelee seurakuntalaisia ja hyödyntää saatua tietoa päätöksiä tehdessään.

Hän toimii työntekijöiden tukena ja varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät resurssit.

Hän luo ja muokkaa omalla toiminnallaan seurakuntansa julkisuuskuvaa.

Mihin voi vaikuttaa?

– näkyykö kirkossa inhimillinen lämpö ja hengellinen syvyys?
– hallinnon keveyteen ja toimintaa tukevaan tehokkuuteen
– seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan
– seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun
– kirkollisverojen käyttöön
– seurakunnan vapaaehtois- ja talkootyön kehittämiseen
– seurakunnan kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valintaan
– seurakunnan virkojen ja tehtävien sisältöihin ja henkilövalintoihin
– kirkolliskokousedustajien ja piispan valintaan
– seurakunnan yhteistyöhön muiden seurakuntien,kunnan ja järjestöjen kanssa
– seurakunnan sisäiseen ja julkiseen viestintään
– kirkollisen ja seurakunnallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen
– kirkon ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen

Voisitko Sinä?

Voisitko Sinä asettaa taitosi ja tarmosi seurakunnan käyttöön ja
asettua ehdokkaaksi. Tutustu kirkon seurakuntavaalisivuihin osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi

MA-N

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>