Kirjastokysely: Uukuniemellä kirjasto koetaan tärkeäksi

Kirjastojen käyttäjille suunnattu asiakaskysely toteutettiin viimevuoden marras-joulukuun vaihteessa. Uukuniemeltä kyselyyn vastattiin vilkkaasti. Kirjastopalvelut Uukuniemellä koettiinkin suhteellisesti tärkeämmiksi kuin muissa kunnan kirjastoissa. 78% uukuniemeläisistä piti kirjastoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä oleskelu- ja ajanviettopaikkana.

Koko maakunnassa yleiset suuntaukset olivat samankaltaiset. Esimerkiksi Parikkalassa 39% asiakkaista käy kirjastossa vähintään kerran viikossa, kun 2001 vastaava luku oli 50%. Monet kokevat kirjaston paikaksi virkistäytyä, sillä 60% tulee viihtymään/virkistymään. Asiakkaat ovat myös suhteellisen tyytyväisiä kirjaston tarjoamiin mahdollisuuksiin viihtyä, opiskella ja hakea tietoa. Internetin merkitys on myös melko suuri asiakkaille. Sen käyttömahdollisuutta aineiston etsimisessä, varaamisessa ja lainojen uusimisessa pitää tärkeänä n. 60% asiakkaista.

Parikkalassa saapumis- tai erääntymisilmoituksia matkapuhelimeen pitää tärkeänä palveluna 47% (Saari 52%, Uukuniemi 69%) ja sähköpostiin saapuvia ilmoituksia 44 % pääkirjaston asiakkaista (Saari 37%, Uukuniemi 65%)

Kiinnostus sähköisiin kirjoihin on yllättävän pientä.

Palauteosiossa toivottiin Uukuniemen osalta lisää aukioloaikoja. Lisäksi toivottiin, ettei varauksista kunnan muista kirjastoista tarvitsisi maksaa varausmaksuja. Aineistoon oltiin pääosin tyytyväisiä, lehtivalikoimaa toivottiin kuitenkin lisää. Palvelua pidettiin hyvänä. Erään vastaajan mielestä Uukuniemellä on MAAILMAN PARAS KIRJASTO.

Kirjastonjohtaja, Timo Kovanen, kiittää uukuniemeläisiä, jotka jaksoivat kiitettävästi vastata kyselyyn!

TK / JL

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>