Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta tiedottaa

Kesällä 2011 Uukuniemen Marttojen aloitteesta perustettiin Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta. Toimikunnan tavoitteena on selvittää Kirkkolammen nykytilaa ja kunnostushankkeen tarpeellisuutta, kunnostuksen toteuttamismahdollisuuksia ja toteuttamistapaa, sekä organisoida ja koordinoida mahdollinen kunnostushanke.

Toimikunta on kokoontunut useita kertoja ja laatinut toimintasuunnitelman. Eräänä toimenpiteenä toimikunta pyrkii toteuttamaan Kirkkosillan ruoppauksen ja vesikasvien niiton salmen molemmin puolin. Tällä pyritään lisäämään veden virtaamaa salmessa ja siten veden vaihtuvuutta Kirkkolammessa.

Ruoppauksen toteuttamiseksi järjestetään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa katselmus, jossa myös selvitetään ELY-keskuksen mahdollisuudet työn tekemiseen. Vesikasvien niitto sen sijaan jää asukkaiden ja Kirkkolammen ystävien harteille. Vaikka osa pyritään tekemään talkootyönä, nousevat kustannukset noin 1000 Euroon niittokertaa kohden. Hyvän tuloksen varmistamiseksi niitto on tehtävä kahteen kertaan.

Kustannusten kattamiseksi toimikunta on päättänyt järjestää keräyksen. Tähän keräykseen toivotaan sekä yhteisöjen että yksityisten henkilöiden osallistuvan. Uukuniemen Martat ovat avanneet tarkoitusta varten tilin Uukuniemen Osuuspankissa, tilin numero FI4950010720007986 (maksun saaja: Uukuniemen Martat, viestikenttään merkintä: Kirkkolampi kirkkaaksi). Keräysaika on syyskuun 2013 loppuun.

Asukasilta

Toimikunta järjestää asukasillan kaikille ranta-asukkaille, Kirkkolammen vaikutuspiirissä oleville ja Kirkkolammen ystäville Pitäjäntuvalla kesäkuun 25. päivänä 2013. Tilaisuudessa kerrotaan Kirkkolammella toteutettavasta koekalastuksesta, ruoppauskatselmuksen tuloksista, ranta-asukkaiden ja metsätalouden vesiensuojeluasioista sekä vaihdetaan mielipiteitä Kirkkolampeen liittyvistä asioista. Tilaisuus alkaa klo 18.00. Uukuniemen Martat ovat ystävällisesti luvanneet järjestää kahvituksen. Tervetuloa!

Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>