Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta piti ensimmäisen kokouksensa

Uukuniemen Martat järjestivät 8.6.2011 seurakunnan kesäkodilla keskustelutilaisuuden, johon oli kutsuttu kaikki Kirkkolammen ympäristön asukkaat ja kirkkolammen veden laadusta huolestuneet. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 34 asiasta kiinnostunutta, mukaan lukien kolme vesiensuojelun, jätevesien käsittelyn ja metsätalouden asiantuntijaa. Keskustelun yksimielinen johtopäätös oli, että Kirkkolammen veden laatu vaatii tarkempaa selvitystä ja mahdollisia toimenpiteitä. Tätä tarkoitusta varten päätettiin perustaa toimikunta, johon valittiin Armi Käppi, Arja Tuovinen, Helena Kaittola, Jaana Valjus, Topi Pöyhönen, Olli Hälvä ja Juha-Pekka Hirvonen. Juha-Pekka Hirvonen valittiin puheenjohtajaksi.

Toimikunta piti ensimmäisen suunnittelukokouksen 27.7.2011. Kokouksen aluksi toimikunnan sihteeriksi valittiin Helena Kaittola Imatran seudun ympäristötoimesta. Toimikunnan tavoitteeksi sovittiin selvittää Kirkkolammen veden laadun nykytilaa ja Kirkkolammen kunnostushankkeen tarpeellisuutta, kunnostuksen toteuttamismahdollisuuksia ja toteuttamistapaa sekä organisoida ja koordinoida mahdolliset toimenpiteet.

Kirkkolammen nykytilanteen ja veden laatuun vaikuttavien tekijöiden sekä niiden suuruusluokan selvittämiseksi. Helena Kaittola tekee lyhyen esiselvityksen marraskuun loppuun mennessä. Sen pohjalta mietitään, millä toimenpiteillä saadaan paras panos/ hyöty Kirkkolammen tilan parantamiseksi ja laaditaan aikataulu toteutuksille. Veden laatuun vaikuttavat ainakin metsätalous, maatalous sekä haja-asutus, mahdollisesti myös ns. sisäinen kuormitus. Esiselvityksen tueksi päätettiin toteuttaa pieni ranta-asukas- ja mökkiläiskysely. Kysely julkaistaan uukuniemi.info -nettisivustolla. Lisäksi selvitetään koekalastuksen mahdollisuus.

Toimikunta tulee myös esittämään yhdistyksen perustamista. Yhdistyksen toiminta ei kuitenkaan rajoittuisi pelkästään Kirkkolammen veden laadun parantamiseen. Se sisältäisi myös Kirkkolammen ympäristön asuinviihtyisyyden ja kirkkolammen ranta-asukkaiden ja kaikkien Kirkkolammen ystävien ja vaikutuspiirissä olevien yhteenkuuluvuuden kehittämisen.

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta kokoontuu seuraavan kerran vuoden vaihteessa keskustelemaan jatkotoimenpiteistä esiselvityksen ja asukaskyselyn tulosten pohjalta. Toimikuntaa myös täydennetään hoitokunnan edustajalla. Tiedotuskanavina päätettiin käyttää ensisijaisesti nettisivustoa uukuniemi.info ja sen lisäksi Uukuniemen Kesälehteä ja Parikkalan-Rautjärven Sanomia.

Tietoja Kirkkolammesta

Pinta-ala: 0,7 km²
Syvyys: 11 m
Keskisyvyys: 5 m
Tilavuus: 0,00368 km³
Rantaviiva: 6,6 km
Korkeustaso: 79,6 m
Pyhäjärven vesistöalue, Vuoksen päävesistö

Tietolähde: Järviwiki www.jarviwiki.fi

Juha-Pekka Hirvonen

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>