Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta laati toimintasuunnitelman

Kesällä 2011 Uukuniemen Martat ry teki aloitteen Uukuniemellä sijaitsevan, Karjalan Pyhäjärveen liittyvän Kirkkolammen veden laadun parantamiseksi. Asiaa varten perustettiin Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta, jonka tehtävänä on viedä asiaa eteenpäin. Toimikunnan tavoitteena on selvittää Kirkkolammen nykytilaa ja kunnostushankkeen tarpeellisuutta, kunnostuksen toteuttamismahdollisuuksia ja toteuttamistapaa, sekä organisoida ja koordinoida mahdollinen kunnostushanke.

Helena Kaittolan Imatran seudun ympäristötoimesta tekemän esiselvityksen mukaan Kirkkolampeen kohdistuu hajakuormitusta useista eri lähteistä kuten ranta-asutuksesta ja metsätaloudesta. Tämän lisäksi voi ilmetä ajoittaisesta happikadosta johtuvaa sisäistä kuormitusta. Veden laatuun on vaikuttanut myös Kirkkolammen emäjärvestä eli Pyhäjärvestä kuroutumisen aiheuttama veden vaihtuvuuden vähentyminen. Viime syksynä toteutetun asukaskyselyn tulokset vahvistavat myös käsitystä, että pitkällä aikavälillä Kirkkolammen veden laatu on huonontunut.

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta laati kokouksessaan 3.8.2012 toimintasuunnitelman. Sen mukaan pyritään selvittämään Kirkkosillan salmen ruoppausmahdollisuus. Tiehallinto ruoppasi salmea vuosina 2004 – 2005, mutta työ jäi kesken. Nyt pyritään selvittämään, voisiko Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) jatkaa ruoppausta. Vesikasvillisuutta pyritään vähentämään niittojen avulla. Tarkoitukseen pitäisi vuokrata niittokone, vaikka osa työstä tehtäisiinkin talkoina. Myös Uukuniemen yhteisten vesialueiden osakaskunnan kiinnostusta asiaan selvitetään. Metsänomistajille järjestetään tupailta, jossa kerrotaan uudesta vesilaista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Samoin järjestetään ranta-asukkaille ja mökkiläisille asukasilta. Veden laadun kehityksen seuraamiseksi suunniteltiin koekalastusta.

Lisäksi toimikunta totesi, että kanava Kirkkolammen ja Paakalammen välillä edistäisi veden vaihtuvuutta. Kanavaan liittyy kuitenkin monia muitakin kuin vain Kirkkolammen veden laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tästä syystä päätettiin saada aikaan kansalaiskeskustelua eri mielipiteiden ja näkökulmien selvittämiseksi. Joka tapauksessa vesistöjärjestely (kanava) vaatii aina AVI:n vesilain mukaisen luvan, mikä on iso prosessi.

Juha-Pekka Hirvonen
Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunnan puheenjohtaja

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>