Matrin Hirvosten sukuseura ry perustettiin Uukuniemellä

Uukuniemen pakkoluovutetun alueen Matrin kylässä asuneiden Pekka ja Lucina Hirvosen jälkeläiset kokoontuivat Uukuniemellä 2.7.2010 perustamaan sukuseuraa. Ajatus oman sukuseuran perustamisesta oli kypsynyt kahdessa aikaisemmassa tapaamisessa. Vuonna 1866 syntynyt Pekka ja hänen Tyrjällä vuonna 1870 syntynyt Lucina-vaimonsa (os. Sairanen) saivat yhteensä kymmenen lasta, joista seitsemän eli aikuiseksi. Matrissa Hirvoset viljelivät Mäkelän tilaa, joka oli ollut suvun hallussa vuodesta 1831. Hirvosten arvellaan muuttaneen Matriin n. 300 vuotta sitten. Viime sotien jälkeen osa Pekan ja Lucinan jälkeläisistä löysi uuden asuinpaikan jäljelle jääneen Uukuniemen ja Saaren alueelta, toisten evakkotie vei monien muiden uukuniemeläisten tapaan pohjanmaalle. Pekan ja Lucinan jälkeläisiä löytyy jo kuudennessa polvessa, puolisoineen yhteensä noin 300.

Jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan tapaaminen alkoi kokoontumisella Paakasalmen hautausmaalle Pekan ja Lucinan haudalle, jossa vietettiin muistohetki edeltämenneiden muistoksi. Hautausmaalta siirryttiin Savo-Karjalan Virkistyskeskukseen, missä runsaan karjalaisen pitopöydän jälkeen pidettiin sukuseuran perustava kokous. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapani Härkönen ja sihteerinä Anne Rantala.

Perustetun sukuseuran tarkoituksena on selvittää Matrissa asuneiden Pekka ja Lucina Hirvosen sukuun kuuluvien vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Hirvonen, varapuheenjohtajaksi Marja-Riitta Hirvonen ja sihteeriksi Tuula Hirvonen. Muiksi hallituksen jäseniksi tulivat Juha Hirvonen, Tuomo Hirvonen, Hannu Vuorikari, Anne Rantala, Ole Hirvonen-Semb ja Pirjo Palojärvi. Toiminnan- ja talouden tarkastajaksi valittiin Malla Präktig ja varalle Eeva-Liisa Hämäläinen.

Matrin Hirvosten sukuseura ry haluaa luoda ja ylläpitää yhteyksiä muihin matrilaisiin sukuihin Matriin liittyvän perinteen taltioimisesi ja säilyttämiseksi. Toivomme muiden matrilaisten sukuseurojen ja myös yksittäisten henkilöiden ottavan yhteyttä Juha-Pekka Hirvoseen, sähköpostiosoite jiipee@ziggo.nl.

Seuraava sukuseuran kokous päätettiin pitää kesällä 2012 Kuortaneella, suvun evakkoon joutuneiden uusilla asuinalueilla.

Juha-Pekka Hirvonen

Kuva: Matrin Hirvosten sukuseuran perustajat Savo-Karjalan Virkistyskeskuksessa 2.7.2010 (kuva Seppo Rahkonen).

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>