Kategoriat
Arkistot

Toni Ruokanen Uukuniemen Op:n vt toimitusjohtajaksi

Uukuniemen Osuuspankin hallinto on valinnut Toni Ruokasen (39 v) hoitamaan pankin vt toimitusjohtajan tehtävää syyskuun loppuun saakka. Ruokanen tulee Uukuniemelle ns työkiertoon Enon Osuuspankista, jossa hänellä on vakituinen työsuhde. Enon Osuuspankissa Ruokanen on työskennellyt 10 vuotta eri tehtävissä, mm konttorinjohtajana.

Työt Toni Ruokanen aloittaa Uukuniemen Osuuspankissa 18.3. ja siirtyy toimitusjohtajaksi 1.4. alkaen nykyisen toimitusjohtajan, Mikko Purmosen, siirtyessä Myrskylän Osuuspankkiin.

– Tulen erittäin mielelläni ja motivoituneena Uukuniemelle. Tarkoitus on huolehtia, että pankkikonttorin palvelukyky säilyy sekä haluan edelleen kehittää mm pankin lainopillisia palveluita. Aion pitää työhuoneeni kynnyksen edeltäjieni tapaan matalana ja toivottaa kaikki nykyiset ja uudet asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan ja keskustelemaan kaikista pankkiasioista kanssani, sanoo Toni Ruokanen.

Toni Ruokasen tehtäviin kuuluu normaalin pankinjohtajan tehtävien lisäksi myös huolehtia pankissa kesän aikana tehtävän konttoriremontin toteutuksesta.

Ruokasen perheeseen kuuluu avovaimo sekä 6 ja 19 vuotiaat tyttäret. Perheen vakituinen koti on Joensuussa.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Osuuspankin jäsenet hyväksyivät fuusion

Uukuniemen Osuuspankin jäsenet kokoontuivat Rajapirtille pankin 90-vuotisen historian ehkä tärkeimpään kokoukseen. Osuuskunnan kokouksen asialistalla oli hallituksen esittämä sulautumissuunnitelma Kesälahden Osuuspankkiin mikä toteutessaan merkitsee pankin historian päättymistä itsenäisenä osuuspankkina syksyllä 2013.

Kokoukseen osallistui 26 pankin jäsentä. Puheenjohtaja toimi Jouni Suppola ja sihteerinä pankin toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

Kokouksessa edettiin ripeästi asialistan mukaan. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallinnolle. Hallintoneuvoston palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet, Heli Heikkonen ja Mika Kokko, valittiin edelleen tehtäviinsä.

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen esitteli sulautumissuunnitelman. Sulautuminen turvaa Uukuniemen Osuuspankin jäsenten yhtälaiset oikeudet Kesälahden Osuuspankissa. Lisäksi viisi vuotta kestävän siirtymäkauden ajaksi on sovittu uukuniemeläisten edustus Kesälahden pankin hallinnossa sekä Uukuniemen konttorin säilyminen myös vähintään siirtymäkaudeksi.

Sulautumissuunnitelmista oli pari viikkoa aiemmin pidetty tiedotustilaisuus. Kovin suurta keskustelutarvetta ei asiasta enää kokouksessa syntynyt. Paavo Tiainen toisti aiemman kriittisen kantansa fuusioon. Hänen mielestään asia oli edennyt liian nopeasti ja olisi vaatinut yleistä keskustelua myös kertyneiden omien pääomien käytöstä paikkakunnan hyväksi. Toimitusjohtaja Mikko Purmonen ja kokouksessa mukana ollut Pekka Jaakkola Op-keskuksesta selvittivät kokoukselle varojen jakoon liittyvistä juridisista esteistä. Varsinaista vastaesitystä hallituksen esitykseen ei tehty, joten kokous hyväksyi sulautumissuunitelman muodollisesti yksimielisenä.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Osuuspankki piti tiedotustilaisuuden

Uukuniemen Osuuspankki järjesti jäsenilleen ja asiakkaille tiedotustilaisuuden hallituksen tekemästä esityksestä pankin sulauttamisesta Kesälahden Osuuspankkiin. Suurta yleisöryntäystä tilaisuuteen ei ennakko-odotuksista huolimatta tullut, mutta paikalla oli kuitenkin lähes kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta. Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua juotiin Kummun maaseutunaisten keittämät pullakahvit.

Tilaisuuden juontaja ja puheenvuorojen jakajana toimi pankin hallituksen puheenjohtaja, Esko Karhinen.

Toimitusjohtaja, Mikko Purmonen, esitteli pankin taloudellista tilannetta ja hallituksen neuvottelemaa sulautumissopimusta.

– Alhaisesta korkotasosta johtuen varsinaisen pankkitoiminnan tulosennuste on negatiivinen. Tulosta pankki joutuu hakemaankin sijoituksista, mikä ei ole kestävällä pohjalla, totesi Mikko Purmonen. – Pankkien yhdistyminen tuo vuositasolla säästöjä arviolta 120 000 euroa, mikä vahvistaa yhdistyneen pankin tulosta.

– Sopimusaika on viisi vuotta. Sopimusaikana Kesälahden Osuuspankin hallinnossa taataan myös uukuniemeläisten edustus. Lisäksi Uukuniemen konttorin toiminta jatkuu, kassapalveluita saa viitenä päivänä viikossa ja myös erilaisia asiantuntijapalveluita järjestetään myös Uukuniemellä. Hallintopaikkoja Uukuniemi on saamassa suhteessa jopa enemmän kuin jäsenmäärien tai taseiden suhteessa jaettuna olisi tullut, kertoi Purmonen.

Hallituksen puheenvuoron piti Sakari Hämäläinen, joka kertoi neuvottelujen sujuneen hyvässä hengessä. – Uukuniemen konttorin vahvuus tulevaisuudessa on myös meistä itsestä kiinni, kuinka sitoudumme käyttämään konttorin palveluita, totesi Hämäläinen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Mika Berg, kertoi hallintoneuvoston olleen hyvin tiedotettu neuvottelujen kulusta ja hyväksyvän hallituksen ratkaisun.
– Olemme siirtäneet ratkaisua vuosi vuodelta ja odottaneet korkotason kääntymistä nousuun, mikä olisi vahvistanut pankin asemaa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt eikä selviä merkkejä muutoksesta ole näkyvissä. Sen vuoksi neuvotteluihin sulautumisesta päätettiin ryhtyä, kertoi Mika Berg.

Osuuspankkikeskuksen terveiset Uukuniemelle toi pankinjohtaja Pekka Jaakkola. Jaakkola selvitti ryhmän tilannetta ja kertoi toteutuneista Osuuspankkien fuusioista. – Matala korkotaso vaikuttaa vaikuttaa koko ryhmän tuloksentekokykyyn heikentävästi. Lisäksi erilainen sääntely lisääntyy entisestään lähinnä Euroopan finassikriisin vuoksi. Tänä vuonna voimaan tuleva pankkivero on myös iso uusi kustannuserä. Keskus ei ota kantaa mahdollisiin fuusioihin, vaan päätös on jäsenten asia. Ryhmään mahtuu sekä isoja että pieniä pankkeja. Pankin toiminta pitää kuitenkin olla kannattavalla pohjalla. Jos toiminta on tappiollista, siihen puuttuu myös finanssivalvonta, kertoi Pekka Jaakkola.

Hallinnon puheenvuorojen jälkeen oli sana vapaa.

Paavo Tiainen piti aikataulua liian kiireisenä ja jäsenille olisi hänen mukaan pitänyt tiedottaa suunnitelmasta jo aiemmin. Myös muita vaihtoehtoja olisi Tiaisen mielestä tullut selvittää. Paavo Tiainen ihmetteli myös vähälukuista yleisömäärää. – Nurkan takana kyllä puhutaan, mutta paikan päälle ei sitten tulla.

– Vaikeita aikoja on ollut ennenkin, mutta niistä on selvitty. – Onko nykyinen hallinnossa oleva sukupolvi esi-isiään heikompi, kun luovuttaa liian aikaisin? heitti Tiainen. Myös Uukuniemen nimen säilyminen olisi Tiaisen mukaan pitänyt pankin nimessä säilyä.

Pekka Hoikka puolestaan piti suunnitelmia hyvänä ja kehoitti hallitusta pistämään asiaa eteenpäin.

Puheenjohtajan pyynnöstä huolimatta keskustelua ei tahtonut enää syntyä. Esko Karhinen kiittikin osallistujia ja toivotti tervetulleiksi 6.3. pidettävään osuuskuntakokoukseen.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Uukuniemen Osuuspankin hallitus esittää pankin sulautumista Kesälahden Osuuspankkiin

Uukuniemen Osuuspankin hallitus esittää maaliskuulla kokoontuvalle osuuskuntakokoukselle pankin sulautumista Kesälahden Osuuspankkiin. Sulautuminen toteutuisi esityksen mukaan syksyllä 2013.

Voimavarojen yhdistämisen taustalla on kahden pienen osuuspankin pyrkimys varmistaa alueellinen palvelukyky ja pankkitoiminnan kannattavuus tulevaisuudessa, todetaan pankin lähettämässä lehdistötiedotteessa.

– Fuusiolla pystyttäisiin varmistamaan laadukkaat pankkipalvelut uukuniemeläisille vuosiksi eteenpäin, toteaa Uukuniemen Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Purmonen. Kyseessä ei ole pakkoratkaisu, vaan fuusio nähdään tulevaisuuden ennakointina, jatkaa Purmonen.

– Sulautumisen jälkeen Uukuniemen konttori Niukkalassa jatkaa toimintaa normaalisti. Konttorissa tarjotaan kattavasti kassa- ja asiantuntijapalveluita ja ainoastaan hallinnolliset tehtävät hoidetaan pääkonttorin kautta Kesälahdella. Uukuniemen konttoriin toteutetaan vuoden 2013 aikana myös konttoriremontti.

– Kahden pienen pankin yhdistyminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä, joka antaa lisävoimavaroja asiakkaiden palvelutarpeiden täyttämiseen. Kasvavat resurssit auttavat myös isompien rahoitushankkeiden hoitamisen paikallisesti, toteaa puolestaan Kesälahden Osuuspankin vt. toimitusjohtaja Seppo Manninen.

Suunnitelman mukaan yhdistyminen ei vaikuta pankkien henkilöstöön. Uukuniemen Osuuspankin omistajajäsenet siirtyvät uuden pankin jäseniksi ja säilyttävät heille kuuluvat oikeudet. Kaikki asiakassuhteet jatkuvat uudessa pankissa.

Uukuniemen Osuuspankin jäsenille järjestetään asiasta infotilaisuus helmikuun aikana, todetaan vielä tiedotteessa.

Sulautumisen edellytyksenä on, että valtaosa osuuskuntakokouksessa mukana olevista jäsenistä on hallituksen esityksen kannalla.

Aiemmin pankista kerrottiin nykyisen toimitusjohtajan, Mikko Purmosen, siirtymisestä Myrskylä Osuuspankin johtoon 1.4.2013 alkaen. Kts. Artikkeli aiheesta http://www.uukuniemi.info/artikkelit/Mikko_Purmonen_Myrskylan_Osuuspankin_toimitusjohtajaksi_1320

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Mikko Purmonen Myrskylän Osuuspankin toimitusjohtajaksi

Uukuniemen Osuuspankin toimitusjohtaja, Mikko Purmonen, on valittu Myrskylän Osuuspankin johtoon 1.4.2013 alkaen.

– Olen viihtynyt Uukuniemellä hyvin ja olisin halunnut jatkaa edelleen työtä paikkakunnan kehittämiseksi, mutta valitettavasti aina ei aikatauluihin itse pysty vaikuttamaan, toteaa Mikko Purmonen.
– Astetta isomman pankin toimitusjohtajan pesti lähellä perheen asuinpaikkaa Lahdessa oli liian iso houkutus, eikä tilaisuutta voinut jättää käyttämättä, jatkaa Purmonen. – Vastaavia mahdollisuuksia tulee harvoin eteen.

Pidetystä pankinjohtajasta luopumista helpottaa uukuniemeläisittäin se, että myös Myrskylän Osuuspankilla on juuret tiukasti Uukuniemellä. Pankki toimi ennen sotaa Uukuniemen Latvasyrjän Osuuskassana ja siirtyi evakkojen mukana Myrskylään, jossa nimi muutettiin ensin Myrskylän Osuuskassaksi ja myöhemmin Myrskylän Osuuspankiksi.

Purmonen on jatkanut edeltäjänsä,Santtu Iljuskinin, tapaan Uukuniemen Osuuspankin kehittämistä nuorekkaalla otteella. Matala korkotaso on lisännyt tarvetta hakea tuottoja myös muilta pankkitoiminnan sektoreilta kuin perinteisestä antolainauksesta. Pankin asiakas- ja jäsenmäärä on ollut edelleen kasvussa myös Purmosen aikana ja riskitasot on pidetty hyvin hallinnassa.

– Tulevaisuus pankkisektorilla näyttää erittäin haasteelliselta sekä matalan korkotason että yleisen talouden epävarmuuden johdosta. Tilannetta hankaloittaa lisäksi myös mahdollisesti tuleva uusi pankkivero. Ennusteiden mukaan mahdollisesti pidempään jatkuva matala korkotaso on pankin kannalta haasteellinen, mutta siitä hyötyvät laina-asiakkaat pienentyneinä lainanhoitokustannuksina, toteaa Mikko Purmonen.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Lantec laajentaa tuotevalikoimaansa myös rakennustarvikkeisiin

Niukkalassa toimiva Lantec Oy monipuolistaa tuotevalikoimaansa edelleen. Jatkossa myymälästä saa myös rakennustarvikkeita.

Palvelu tuleekin tarpeeseen, koska Salen myymälä on lopettamassa rakennustarvikkeiden myynnin.

– Rakennustarvikkeista tulee jotain myymälään, esim. naulat, tilaa vievät tuotteet varastoidaan maatilallani, muutaman kilometrin päässä Niukkalan taajamasta. Maatilallamme tehtiin uuden navetan rakentamisen yhteydessä väljät kulkuväylät ja piha-alueet, joten tavaran vastaanotto rekkakuljetuksin onnistuu vaivatta, sanoo Mika Berg Lantec Oy:stä.

Toistaiseksi tavaraa on varastossa myös Salen piha-alueella. Lantec vastaa jäljellä olevan varaston myynnistä.

– Vaikka Salen perinteitä jatketaan, jotain uuttakin tulee, eli nettiä hyödynnetään myös rakennustarvikemyynnissä. Rakennustarvikemyynnille on varattu kotisivuosoite www.maatilapalvelu.info, johon on myös linkki Lantecin etusivulta. Sivuille on jo lisätty joitakin tällä hetkellä varastossa olevia tuotteita hintatietoineen. Rakennustarvikkeiden myynnissä noudatetaan samaa periaatetta kuin muussakin Lantecin toiminnassa, eli hintatiedot löytyvät myös netistä, jatkaa Mika Berg.

– Koska myymälä ei ole joka päivä auki, meidät tavoittaa parhaiten puhelimella ja sähköpostilla. Puhelin- ja sähköpostipalvelu pelaa vaikka myymälä olisi kiinni, tästä on ollut jonkin verran epäselvyyttä. Myymälän olessa kiinni olemme töissä jossain muualla, asennuksilla asiakkaan luona tai maatilan töissä.

Lantec Oy:ssä työskentelee Mikan lisäksi myös veljensä Vesa Berg. Lantecin myymälä on auki torstaisin, mutta toukokuussa myös 11.5. ja 18.5. Kesäaukioloista tiedotetaan vielä myöhemmin.

Lisää aiheesta:

www.lantec.fi
www.maatilapalvelu.info

JL

Jaa juttu Facebookissa:

UUKUNIEMEN OSUUSPANKKI KÄÄNTYI KASVU-URALLE VUONNA 2011

Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta Uukuniemen Osuuspankin lähes kaikki keskeisimmät luvut paranivat edellisvuoteen verrattuna. Osaltaan kasvua siivitti korkojen noususta johtuen parantunut korkokate. Päättyneeseen tilikauteen sisältyi myös kaksi pankin toimitusjohtajan vaihdosta.

Uukuniemen Osuuspankin pitkäaikainen toimitusjohtaja Pauli Loikkanen jäi ansaituille eläkepäiville 24 vuotta kestäneen toimitusjohtajuuden päätteeksi. Hänen tilalleen valittiin Santtu Iljuskin, joka siirtyi syksyllä Helsingin OP-Pankin palvelukseen. Santun seuraajaksi valittiin Mikko Purmonen, joka siirtyi tehtävään Orimattilan Osuuspankin yritysneuvojan tehtävästä.

Uukuniemen Osuuspankin keskeisiä avainlukuja vuodelta 2011 ovat seuraavat:
Liikevoitto 13t€ (2010 -3t€)
Luottokanta +28 %
Talletuskanta +8 %
Palkkiotuotot +31 %

Uukuniemen Osuuspankin vakavaraisuussuhde on 26 % lakisääteisen minimivaatimuksen ollessa 8 %. Pankin omistajajäsenten lukumäärä kasvoi 25 kappaleella, jonka myötä jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 372. Omistajajäsenille maksettiin OP-bonuksia yhteensä 28 t€, joka oli 19,6 % edellisvuotta enemmän. Keskittäjäasiakasmäärä, eli pankki- ja vakuutusasiakkuutensa Uukuniemen Osuuspankin kautta OP-Pohjola-ryhmään keskittäneet asiakkaat, kasvoi 36 % edellisestä vuodesta. Luottotappioita ei kirjattu, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Tulevaisuuden näkymät:

– Korkotason laskun myötä aleneva korkokate ja epävarma markkinatilanne finanssimarkkinoilla tuovat haasteensa vuodelle 2012. Uukuniemen Osuuspankissa katsotaan kuitenkin luottavaisina tulevaisuuteen ja päättyneen tilikauden mukanaan tuoma kasvu luo hyvät toimintaedellytykset myös alkaneelle vuodelle, toteaa toimitusjohtaja, Mikko Purmonen.

Jaa juttu Facebookissa:

Saaren apteekkari vaihtuu

Saaren apteekin apteekkarina toimiva Tommi Saarelainen siirtyy apteekkariksi Ruokolahden apteekkiin 11. helmikuuta alkaen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on myöntänyt Ruokolahden apteekkiluvan Saarelaiselle 9.12.2011 päivätyssä päätöksessä.

Tommi Saarelainen kertoo Uukuniemi.infolle, että siirtyminen Ruokolahdelle on hänelle huomattava helpotus nykyistä pitkää, noin 70 km työmatkaa ajatellen, koska työmatka lyhenee merkittävästi. Saarelainen vastaa Ruokolahdelta käsin Saaren apteekin toiminnasta siihen asti, kunnes Fimea on tehnyt päätöksen uudesta Saaren apteekkarista. Käytännön työtä tulee pyörittämään toistaiseksi sijainen.

MB

Jaa juttu Facebookissa:

Postipalvelut loppuivat Hoviselän Kahvilasta

Osana Itella Posti Oy:n säästöohjelmaa loppuivat asiamiespostipalvelut tänään myös Uukuniemeltä. Asiamiespostin ylläpidosta maksettavan korvauksen lähes puolittuminen ja kiristyneet ehdot, mm. maksutapojen osalta, saivat kahvilayrittäjä Anne Eerikäisen luopumaan postipalveluiden tarjoamisesta.

– Työlle ei saa juuri mitään korvausta ja kun mahdollisista luottokorttimaksuista maksettava provisio peritään asiamiespostin pitäjältä, voi tulos olla jopa miinusmerkkinen, toteaa Anne Eerikäinen.

Uukuniemelle jaetussa tiedotteessa Itella ilmoittaa uukuniemeläisten lähipostin siirtyvän Saarelle, Saaren Kukan asiamiespostiin. Uuteen lähipostiin on uukuniemeläisillä matkaa jopa yli 30 kilometriä. Postin jakelu siirtynee puolestaan hoidettavaksi Kesälahdelta käsin. Uukuniemelle tulevien pakettien kuljettaminen Kesälahdelta Saarelle onkin hiukan herättänyt ihmetystä. Saavutetaanko todella kaivattuja säästöjä?

Hoviselän Kahvilan edessä oleva lähtevän postin kirjelaatikko jää paikoilleen. Lisäksi kahvila pitää edelleen myynnissä postimerkkejä.

Koska Uukuniemeltä matka lähimpään postiin on aina yli viisi kilometriä, on kaikilla uukuniemeläisillä mahdollisuus maksuttomaan noudettavien lähetysten, kuten pakettien, kotiinkuljetukseen. Palvelusta kannattaa kysellä omalta postinjakajalta tai lähetyskohtaisen palvelun voi tilata numerosta 0200 71000.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Purmonen aloitti osuuspankissa

Uukuniemen Osuuspankin tuleva toimitusjohtaja Mikko Purmonen aloitti työt eilen maanantaina Uukuniemellä. Purmonen tutustuu seuraavien kahden viikon ajan pankkiin ja sen asiakkaisiin yhdessä nykyisen toimitusjohtajan Santtu Iljuskinin kanssa. Toimitusjohtajana Purmonen aloittaa maanantaina 31.10.

Mikko Purmonen kertoi maanantaina Uukuniemi.infolle, että vielä perjantaina hän sanoi “meillä Orimattilan Osuuspankissa”, mutta tästä aamusta alkaen on täytynyt opettella sanomaan “meillä Uukuniemen Osuuspankissa”. Hänen viimeinen työpäivänsä Orimattilan Osuuspankissa oli viime perjantaina, jolloin vietettiin läksiäisiä, joten välissä oli vain viikonloppu ennen uuden työn alkua.

Mikko Purmonen toivottaa pankin asiakkaat tervetulleiksi tapaamaan häntä, asiakaskuntaan tutustuminen on nyt alkuvaiheessa tärkeintä, hän kertoo.

MB

Jaa juttu Facebookissa: