Kategoriat
Arkistot

”Osuuskassan satavuotinen matka Latvasyrjästä Myrskylään”

Latvasyrjän100

Myrskylän Osuuspankki sulautettiin syksyllä 2015 Orimattilan Osuuspankkiin, jolloin sen lähes 100-vuotinen itsenäinen toiminta päättyi. Viime vuoden lopulla julkaistiin Alli Hosiaisluoma-Karppisen toimittama historiikki Osuuskassan satavuotinen matka Latvasyrjästä Myrskylään. Myrskylän Osuuspankki 100 vuotta. ”Kirja on kirjoitettu kunnianosoituksena niille miehille ja naisille, jotka tekivät kauaskantoisen päätöksen yli sata vuotta sitten ja perustivat Latvasyrjän kylälle oman osuuskassan,” mainitsee esipuheessa toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

Latvasyrjän Osuuskassa oli Uukuniemen ensimmäinen osuuskassa ja se perustettiin 8.1.1905. Latvasyrjän Osuuskassan toiminta hiipui, mutta kylä ei ollut kauan ilman osuuskassaa. Vuonna 1915 kyläkunnan isännät perustivat Latvasyrjäläisten Osuuskassan. Kassan ensimmäiseksi kirjanpitäjäksi oli valittu Juho Saharinen ja toimisto sijaitsi hänen kotonaan. Kyläläiset tulivat hoitamaan kassa-asioitaan Saharisen kotiin eikä tiettyjä kassan aukioloaikoja ollut. Vuonna 1916 Latvasyrjäläisten Osuuskunnan hallitukseen kuuluivat jäseninä Pekka Hirvonen, Pekka Hämäläinen, Juho Saharinen ja Herman Tiainen. Heidän varajäseninään olivat Matti Tiainen, Hermanni Toivonen ja Lauri Luukkainen.

Välirauhan solmimisen jälkeen latvasyrjäläiset lähtivät evakkoon itäiselle Uudellemaalle Myrskylä-nimiseen pitäjään. Koska Myrskylässä ei vielä ollut omaa osuuskassaa oli Latvasyrjäläisten Osuuskassan toiminta pitäjään tervetullut ja vuonna 1946 Latvasyrjäläisten Osuuskassasta tuli Myrskylän Osuuskassa. Kassan arkistoa pidettiin aluksi neiti Toini Saharisen kotona Hevonojassa, kunnes lokakuussa 1946 kassan hallituksen kokous päätti vuokrata Myrskylän kirkolta rouva Tammisen huvilan. Kaksi vuotta myöhemmin vuokrattiin toimistohuone Järvelän talosta, joka oli lähempänä keskustaa. Siellä Myrskylän Osuuskassa toimi vuoden 1953 loppupuolelle kunnes osuuskassalle valmistui ensimmäinen oma toimitila.

Vuonna 1946 Myrskylän Osuuskassan hallituksen varsinaisina jäseninä olivat evl. Arvo Erkala, myymälänhoitaja Kalle Koskinen, maanviljelijät John Almark, Olli Raassina ja Pekka Tolkki. Varajäseniä olivat maanviljelijät A. Jansson, Lennart Lindvall ja suutari Alfred Savukorpi. Puheenjohtajana toimi evl. Arvo Erkala ja varapuheenjohtajana myymälänhoitaja Kalle Koskinen.

Aikaisemmin lähinnä maaseudun rahalaitoksina toimineet osuuskassat muuttuivat vuoden 1970 alusta virallisesti osuuspankeiksi osuuspankkilain mukaisesti.

Osuuskassan satavuotinen matka Latvasyrjästä Myrskylään on yksityiskohtainen historiikki osuuskassan toiminnasta. Teoksesta löytyy kuvia, tilastoja sekä lehtiartikkeleita ja se on piakkoin saatavilla myös Uukuniemen kirjastossa.

 

Osuuskassan satavuotinen matka Latvasyrjästä Myrskylään

Myrskylän Osuuspankki 100-vuotta.

Toim. Alli Hosiaisluoma-Karppinen

Kirjapaino: Aldus Oy, Lahti 2015

s.221

 

ML

Jaa juttu Facebookissa:

Eurot poikimaan patjan alta!

Meidät on opetettu säästämään jotakin suurempaa hankintaa, lomaa tai ns. pahan päivän tai vanhuuden  varalle. Pahaa päivää odotellessa saattaa käydä niin, että inflaation hukka käy ahmaisemassa osan säästöistämme. Tutulta säästötililtäkään ei saa enää tuottoa. Mitä tavallisen säästäjän pitää tietää sijoittamisesta? Kummunkorkea Koulun sijoituslauantaina 17.10. klo 10-14 tullaan kertomaan eri vaihtoehdoista, miten säästöjä kannattaisi sijoittaa. Perintöasioista  kerrotaan myös. Sijoittamiseen liittyvät termit ja asiat eivät ole kaikille tuttuja, siksi esitykset ovat käytännönläheisiä ja vältämme turhaa pönötystä. Esitetään kysymyksiä ja jaetaan omia kokemuksia- Mukana on myös luontokuvaaja Petteri Saario, joka kertoo luontoon sijoittamisesta. Katsomme  Petterin lyhytelokuvan rahapuheiden jälkeen.

20 euron pääsylippuun kuuluu esitykset ja kahvit.

Kummunkorkea Koulu Oy on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon Oy, jonka tavoitteena on aktivoida lähialuetta järjestämällä tilaisuuksia ja vuokraamalla omistamansa koulun tiloja edullisesti yksityisille ja yrityksille juhliin, koulutuksiin ja kokoontumisiin.

MU

Jaa juttu Facebookissa:

Kesälahden ja Uukuniemen osuuspankkien yhdistyminen otettu positiivisesti vastaan

Kesälahden osuuspankin toimitusjohtaja Toni Ruokanen Uukuniemen konttorilla tiistaina 5.8. Fuusioitumisen myötä Uukuniemen konttori sai uuden hienon sistuksen.
Kesälahden osuuspankin toimitusjohtaja Toni Ruokanen Uukuniemen konttorilla tiistaina 5.8. Fuusioitumisen myötä Uukuniemen konttori sai uuden hienon sisustuksen.

Uukuniemen osuuspankki yhdistyi lokakuussa 2013 Kesälahden osuuspankin kanssa. Fuusioitumisen myötä Suomen pienimpiin pankkeihin kuuluvasta Uukuniemen op:sta tuli Kesälahden Osuuspankin Uukuniemen konttori. Pakkoliitoksesta ei kuitenkaan ollut kyse, vaan siitä että kahden pienen pankin yhdistäminen tarjoaa laajemmat ja paremmat palvelut asiakkaille.

-Säästöjä joudutaan meidänkin sektorilla tekemään. Fuusioituminen on tuonut isot säästöt joista kumpikin taho on hyötynyt. Nykypäivänä mitä pienempi pankki, niin sitä vaikeampi on pärjätä, kertoo Kesälahden osuuspankin toimitusjohtaja Toni Ruokanen.

Fuusioituminen on otettu pääsääntöisesti erittäin positiivisesti vastaan. Palveluvalikoima on laajentunut siitä mitä Uukuniemellä on pystytty tarjoamaan. Lisäksi Uukuniemen konttori on saanut uuden tyylikkään nykyaikaisen sisustuksen.

-Toivottavasti ei minään heikennyksenä ole näkynyt. Laajemman ja laadukkaampien palveuluiden kautta toivottavasti koetaan jopa parannuksena, jatkaa Ruokanen.

Hän näkee positiivisena asiana sen, että osuuspankki pystyy liikuttamaan työvoimaa kahden konttorin välillä kysynnän mukaan. Tarkoituksena ei ole aina ajattaa asiakkaita, vaan aikaa pyritään järjestämään siihen konttoriin mihin asiakas haluaa. Ruokanen kertoo itse käyvänsä Uukuniemen konttorilla vähintään kerran viikossa, välillä useamminkin.

-Käytännön muutoksena on se että Tarja Pulkkista lukuunottamatta henkilökunta ei välttämättä tunne vielä kaikkia uukuniemeläisiä asiakkaita, joten asioidessaan olisi hyvä pitää henkilöllisyystodistus mukana turvallisuussyistä.

Uukuniemen konttori säilyy tulevaisuudessakin

Uukuniemellä totuttiin siihen, että pankki on vahvasti mukana tapahtumissa ja tukemassa niitä. Aikoinaan järjestettiin mm. piirustuskilpailuja osuuspankin toimesta. Ruokanen sanoo pankin jatkavan samalla linjalla, vaikkakin he pyrkivät leikkaamaan kolmanneksen pois tapahtumasponsoroinnista.

-Käytännössä se tarkoittaa sitä että jos aikaisemmin tuimme 300:lla eurolla, niin nyt tuemme 200:lla. Leikkaukset koskevat sekä Kesälahden että Uukuniemen alueen tukemista. Haluamme kuitenkin kantaa paikallista yhteiskuntavastuuta edelleenkin, kertoo Ruokanen.

Kesälahden osuuspankin (sisältäen molemmat konttorit) yritysrahoitus kasvoi viime vuonna yli 20 %. Ruokanen kertoo että samat lainapäätösperiaatteet säilyvät edelleen riippumatta siitä kumman konttorin alueella yritys sijaitsee.

Kesälahden osuuspankki julkaisi reilu viikko sitten lehdistötiedotteen toimihenkilöitä koskevasta yhteistoimintaneuvotteluista. Neuvotteluissa on tarkoitus hakea merkittäviä kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän hetken arvion mukaan neuvotteluissa haetaan säästöjä enimmillään neljän henkilötyövuoden edestä. Ruokanen vakuuttaa että neuvotteluilla ei ole vaikutusta Uukuniemen konttoriin.

Muiden palveluiden loppuessa Uukuniemeltä, tuttu ja turvallinen osuuspankin konttori säilyy tulevaisuudessa edelleenkin.-Eikös se osuuspankki ole yleensä se joka vasta viimeisenä lähtee, pohtii Ruokanen.

-TT

Kesälahden osuuspankin Uukuniemen konttori
Kesälahden osuuspankin Uukuniemen konttori.
Jaa juttu Facebookissa:

Kesälahden Osuuspankki aloittaa yt- neuvottelut

Uukuniemen OsuuspankkiKesälahden Osuuspankki käynnistää toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.
Neuvotteluissa haetaan merkittäviä kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Näillä suunnitelmilla ei ole kuitenkaan vaikutusta pankin konttoriverkostoon.
Säästötarpeita aiheuttavat mm. pankin korkea kustannusrakenne, edelleen nouseva kustannustaso, muutokset asiakaskysynnässä ja – käyttäytymisessä, kilpailijoiden tehostamistoimet sekä jatkossa saatavat palvelutuotannon keskittämishyödyt.
– Pankin hintakilpailukyky on turvattava tulevaisuudessakin. Olisi perustehtävämme vastaista siirtää kasvavia kustannuksia asiakkaidemme maksettaviksi. Haluamme tarjota palvelumme kilpailukykyisin hinnoin jatkossakin, kertoo pankin toimitusjohtaja Toni Ruokanen.
– Perustehtävämme on edistää asiakasomistajiemme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pystyäksemme toteuttamaan perustehtäväämme, olemme sitoutuneet pitämään kulumme vuoden 2012 tasolla
hintakilpailukyvyn turvaamiseksi. Ilman merkittäviäkin toimenpiteitä emme tule tähän pääsemään, jatkaa Ruokanen.
Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, ja uudelleenjärjestelyiden osalta neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Tämän hetken arvion mukaan neuvotteluissa haetaan säästöjä enimmillään neljän henkilötyövuoden edestä. Kesälahden Osuuspankin palveluksessa on tällä hetkellä 9 henkilöä.

Uukuniemen Osuuspankki fuusioitui vajaa vuosi sitten Kesälahden Osuuspankkiin.

Lähde: Kesälahden Osuuspankin lehdistötiedote

Jaa juttu Facebookissa:

Kuntaliitos jakaa mielipiteitä – gallup kyselyssä

Uukuniemen, Saaren ja Parikkalan kuntaliitoksesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 10 vuotta. Uukuniemellä yleinen mielipide on ollut kuntaliitosta vastaan palveluiden loppumisen vuoksi. Kävin torstaina 10.7 Saaren Salen edustalla kysymässä saarelaisten mielipidettä asiaan ja mitä ajatuksia kuntaliitos herättää tänä päivänä.

Paikalliset pelkäävät että muiden palvelujen sijaan myös Saarella sijaitseva Sale kauppa häviää.
Paikalliset pelkäävät että muiden palvelujen tapaan myös Saarella sijaitseva Sale kauppa häviää.

Palvelut loppuneet myös Saarelta

Kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä että kuntoliitoksella on ollut negatiivisia vaikutuksia Saaren kylälle. Palvelut ovat hävinneet yksi kerrallaan. Toisaalta suurin osa vastaajista ajatteli, että palvelut olisivat ajan myötä hävinneet joka tapauksessa.

-Kuntaliitos oli välttämätön paha, pohtii Saarella kauppareissulla ollut uukuniemeläinen Vesa Berg ja jatkaa että uusien tilastojen mukaan koulujen lakkauttamiset itseasiassa lisäävät kunnille kuluja säästöjen sijaan, johtuen lisääntyvästä koulukuljetuksesta ja ruokajakelusta.

Saarelainen Sisko Neuvonen kertoo kuntaliitoksessa olevan hyvät ja huonot puolensa. Huonoja puolia tuntuu tosin olevan reilusti enemmän. -Itselläni työmatka piteni kuntaliitoksen myötä. Terveyspalvelut ovat hävinneet ja samoin pankki. Onneksi on vielä sentään palvelutalo ja uimahalli. Ihmisten vanhetessa kylän mahdollisuudet vähenevät, pohtii Neuvonen.

Samoilla linjoilla on myös niin ikään Saarella asuva Helena Kekäle-Tuntuu että kuntaliitoksessa luvataan yhtä ja

Minna Suomalainen (oikealla) muutti Kiteeltä Saarelle neljä vuotta sitten. Tiia Pitkänen on Saarelta kotoisin mutta ei koe että kuntaliitos olisi vaikuttanut häneen mitenkään.
Minna Suomalainen (oikealla) muutti Kiteeltä Saarelle neljä vuotta sitten. Tiia Pitkänen on Saarelta kotoisin mutta kokee että kuntaliitos ei ole vaikuttanut häneen erityisemmin.

toista mutta niitä lupauksia ei pidetä. Hyvänä esimerkkinä tuossa vieressä ollut maatalouslomatoimisto. Lupauksista huolimatta se siirtyi Parikkalaan, kertoo Kekäle.

Kiteeltä Saarelle neljä vuotta sitten muuttanut Minna Suomalainen ei kerinnyt kokea kuntaliitosta. -Palvelut olisivat varmaankin loppuneet jokatapauksessa. Terveydenhuoltopalvelujen kannalta se on huono asia ja herättää ajatuksia. Ei valittamista kuitenkaan nyt neljän vuoden jälkeen ja olen tykännyt täällä asua! sanoo Suomalainen.

Lahdesta kotipaikalla Saarella käymässä olleet Timo ja Kirsti Pekonen ovat huomanneet Saaren hiljentyneen viimeisten vuosien aikana. -70-luvulla täällä taisi olla vielä kolme kauppaa. Postikin joka kylässä. Nyt ovat myös pankki ja koulut hävinneet, miettivät Pekoset.

Muita mielipiteitä:

“Palvelut kuten pankki ja terveyskeskus ovat hävinneet kuntaliitoksen myötä.” -Nimetön, Saari

“Oli järkevää liittyä Parikkalaan. Ei ollenkaan paha asia. Kohta tässä ollaan varmaan lappeenrantalaisia” –Sirpa Myllys, Saari

“En ole kuullut mitää huonoa liitoksesta. Ei varmaan ainakaan huonompaan suuntaan. Aina toki on jotain parantamista” –Jouko Ahonen, Savonlinna

“Ei kannattanut liittyä. Pankki hävisi kokonaan ja samoin kaupat häviävät. Jonkun aikaa olisi ainakin pärjätty omana kuntana” –Jarmo Paakkinen, Saari

Nykyisin Vantaalla asuva ja Saarelta kotoisin oleva Pasi Tiainen kertoo paikkakunnan hiljentyneen reilusti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hän ei kuitenkaan tiedä johtuuko se kuntaliitoksesta. Tiainen toivoo kaupan ja apteekin säilyvän Saarella. Vierellä Anni Tiainen.
Nykyisin Vantaalla asuva ja Saarelta kotoisin oleva Pasi Tiainen kertoo paikkakunnan hiljentyneen reilusti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hän ei kuitenkaan tiedä johtuuko se kuntaliitoksesta. Tiainen toivoo kaupan ja apteekin säilyvän Saarella. Vierellä Anni Tiainen.

-TT

Jaa juttu Facebookissa:

Hoviselän Kahvilasta Kahvila Elviiran Tupa

Hoviselän Kahvilassa tapahtuu vuodenvaihteessa omistajanvaihdos. Kahvilaa 12 vuotta pitänyt Anne Eerikäinen luopuu kahvilasta ja uutena yrittäjänä aloittaa Eija Rönkkönen. Samalla myös kahvilan nimi vaihtuu Kahvila Elviiran Tuvaksi.

– Uukuniemellä on moni asia muuttunut kuluneen 12 vuoden aikana ja valitettavasti niillä on ollut vaikutusta myös kahvilan asiakaskuntaan. Oman kunnanviraston loppuminen, rajanylityspaikan sulkeminen ja palvelutalon ateriahankinnan siirtyminen muualle ovat olleet merkittäviä menetyksiä myös kahvilan kannalta, toteaa Anne Eerikäinen.

– Kahvilayrittäjän työ on hyvin sitovaa eikä vapaapäiviä juurikaan ole. Kaikki juhlapyhät ovat menneet työn merkeissä. Viime syksyyn asti kahvila on ollut auki kaikkina viikonpäivinä. Kaikesta huolimatta olen ollut tyytyväinen kuluneeseen aikaan sekä tykännyt kovasti työstäni ja asiakkaista. Vuosi sitten käynyt lievä sairaskohtaus kuitenkin pisti ajattelemaan tulevaisuutta myös yrittäjänä uudestaan. Olen iloinen, että työlle löytyi jatkaja ja palvelu kylällä jatkuu. Sen vuoksi lähden mielelläni pitämään rästiin jääneitä lomia ja katsomaan mitä elämä tuo sen jälkeen tullessaan, jatkaa Anne Eerikäinen.

Uusi yrittäjä, Eija Rönkkönen, uskoo kahvilapalvelujen tarpeeseen Uukuniemellä.

– Katson luottavaisesti kahvilan tulevaisuuteen ja haluan osaltani pitää paikkakuntaa elävänä. Onhan kahvila myös tärkeä tapaamispaikka ihmisille ja kylän keskipiste, sanoo Eija Rönkkönen.

– Kahvilan aukioloajat pysyvät ennallaan ja lounasta tarjotaan arkipäivisin. Ajatuksena on lisäksi kehittää kahvilan toimintaa esim. erilaisten teemailtojen merkeissä. Käytössämme on myös soppatykki, jolla voidaan keittää ruokaa erilaisissa tapahtumissa 30-60 hengelle. Varsinainen pitopalvelu muuten on vielä harkinnassa. Haluaisimme tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa, kertoo Eija Rönkkönen.

Uukuniemeläisten toiveena on asiamiespostin palauttaminen kahvilan yhteyteen, mutta siihen kysymykseen Rönkkönen ei osaa vielä ottaa kantaa.

– Asiamiesposti ei ole täysin poissuljettu, mutta tässä vaiheessa se ei ole suunnitelmissa. Ei ole myöskään tietoa kuinka posti suhtautuisi uuden asiamiespostin perustamiseen.

Uusi yrittäjä uskoo kahvilan työllistävän jatkossa itsensä lisäksi 1-2 ulkopuolista työntekijää.

Varsinaiset uuden kahvilan avajaiset pidetään loppiaisen seutuvilla, mutta niista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Uukuniemen Osuuspankissa viime hetken muutoksia

Uukuniemen Osuuspankissa tapahtuu vielä viimeisiä muutoksia ennen 1.10.2013 voimaan tulevaa yhteenliittymistä Kesälahden Osuuspankin kanssa. Ensimmäinen näkyvä muutos on 23.9.2013 tehtävä konttoriremontti,jossa pankkisalia ehostetaan uuteen uskoon. Toinen muutos koskee 30.9.2013 alkaen kassapalveluiden aukioloaikoja. Tästä päivämäärästä alkaen kassapalvelut ovat auki klo 9-13. Asiakaskäyttäytymisessä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Kassa-asiointi on vähentynyt, ja yhä useampi asiakas kaipaa asiantuntijapalveluita.

– Sekä remontti että kassapalveluaikojen uudistaminen ovat osa uudistusta, jolla pystymme vastaamaan paremmin asiakaskysynnän muutoksiin, toteaa Kesälahden ja Uukuniemen Osuuspankkien toimitusjohtaja Toni Ruokanen.

– Näillä muutoksilla pystymme tarjoamaan niin sanotut asiantuntijapalvelut, eli luotto-, sijoitus-, vakuutus- ja maksulikeneuvottelut sekä lainopilliset palvelut rauhallisissa ja asianmukaisissa tiloissa ajanvarauksella, ilman häiriötekijöitä. Jatkossa omia talouteen, rahaan ja terveyteen liittyviä asioita ei tarvitse hoitaa enää julkisesti tiskillä, vaan ne pystytään hoitamaan yksityisesti asianmukaisissa tiloissa iltapäivällä ajanvarauksella. Kassalla hoidetaan jatkossa vain raha- ja maksuliikenne. Tätä muutosta on suunniteltu pitkälti toista vuotta, jo kauan ennen yhdistymiskeskusteluita. Karkeasti sanoen aamulla palvellaan kassassa ja iltapäivällä asiantuntijapalveluissa. Asiantuntijapalveluita tarjoamme kysynnän mukaan, mutta kassapalvelut tarjoamme päivittäin.

– Valitettavasti tämä muutos jäi minusta johtuen näin myöhäiseksi, ensin valintani Kesälahden toimitusjohtajaksi aiheutti melkoisia aikatauluhaasteita, ja viimeiset viikot olen ollut sairauslomalla ja yrittänyt parhaani mukaan työskennellä etäyhteyksien avulla.

Jos joku on ihmetellyt Ruokasen poissaoloa, sai hän elokuussa sääreensä kovan iskun, ja iskussa tulleen pienen ihorikon kautta sääreen oli päässyt ns. ”lihansyöjäbakteeri”, joka vaati leikkaushoitoa ja lisäksi pitkän sairaalahoitojakson. Fyysisesti Ruokanen pääsee palaamaan työpaikalle lokakuun alkupuolella.

Kolmantena muutoksena tulee näkymään pankin puhelinnumeron muuttuminen 28.10.2013 alkaen. Muutoksessa konttori liittyy samaan palvelunumerosarjaan Kesälahden konttorin kanssa. Uusi puhelinnumero takaa sen, että puhelu päättyy aina vastaukseen tai mahdollisuuteen jättää soittopyyntö. Samaan numeroon saatetaan vastata niin Uukuniemellä kuin Kesälahdellakin

– Olemme yhtä pankkia, vaikka toimimme kahdessa konttorissa. Mielestäni asiakkaan kannalta olennaisinta on se, että hänen asiansa tulee hoidettua, ei se, missä asia hoidetaan. Esimerkiksi Tarjan (Pulkkinen) ollessa Uukuniemellä varattuna neuvottelussa, joku Kesälahden konttorissa vastaa puhelimeen. Tarkoitus on, että kun asiakas on edessä, ei puhelin saa häiritä asiakaskohtaamista, vaan asiakas saa ansaitsemaansa palvelua, jatkaa Ruokanen.

Neljäntenä, muttei vähäisimpänä muutoksena pankissa tulee näkymään pitkäaikaisen työntekijän Eila Pennasen eläköityminen. Eilan viimeinen työpäivä pankin palveluksessa on 30.9.2013.

– Eilan mukana lähtee valtavasti tietotaitoa ja paikallistuntemusta. Uskon, että Eilan poisjäännistä huolimatta pystymme nyt tehtävillä uudistuksilla parantamaan palvelumme ja asiakaskohtaamistemme laatua, ja huolehtimaan asiakkaidemme pankki- ja vakuutusasioista entistä paremmin, kertoo toimitusjohtaja Toni Ruokanen.

Jaa juttu Facebookissa:

Kyllikki Uimonen Uukuniemen OP:n vakuutusmyyjäksi

Uukuniemen Osuuspankki on sinnitellyt kauan omillaan ja palvellut asiakkaitaan hyvällä ammattitaidolla. Kun pankki nyt tulevana syksynä fuusioituu Kesälahden Osuuspankin kanssa, on uukuniemeläisten pankkipalvelujen säilyminen turvattu myös tulevaisuudessa. Perus pankkipalvelujen lisäksi Niukkalan toimipisteessä voi edelleen hoitaa vakuutusasioitaan, joita on haluttu parantaa nimittämällä toimeen vakuutusmyyjä Kyllikki Uimonen.

– Käytännössä neuvottelut vakuutusasioista hoituvat ajanvarauksella, jolloin asiakkaan kanssa voi sopia tarvittavan ajan asioiden hoitamiseen, kertoo Uimonen, joka työskentelee nyt sekä Kesälahden että Uukuniemen konttoreissa.

Jotta palvelut säilyisivät täytyy niitä myös käyttää. Yhdistymisen myötä voidaan Uukuniemen Osuuspankissa tarjota laajemmin rahoituksen, varallisuudenhoidon, maksuliikeasioiden, vahinkovakuuttamisen ja lainopillisten palveluiden asiantuntijapalveluita. Ja mitä enemmän näille palveluille on kysyntää, sitä paremmin tähän kysyntään tullaan vastaamaan.

– On hienoa, että pankillamme on jatkossa oma vakuutusmyyjä, ja hienoa, että vakuutusmyyjä löytyi vielä Uukuniemeltä. Uskon vahvasti, että OP – Pohjola – ryhmällä on jo lähtökohtaisesti markkinoiden parhaat keskittämisedut (eli asiakkaan pankki- ja vakuutusasiointi on keskitetty OP – Pohjola – ryhmään), joilla vakuutusmaksut alenevat. Lisäksi asiakkaillamme on todella paljon käyttämättömiä bonuksia, joiden avulla heillä on mahdollisuus saada ns. viiden tähden vakuutuslaskuja – siis vakuutusmaksuja, jotka kuittaantuvat kokonaan asiakkaalle kertyneillä bonuksilla. Kyllikin tulon myötä varmasti yhä useampi pääsee näistä viiden tähden laskuista hyötymään, kommentoi Kesälahden Osuuspankin toimitusjohtajaksi vastavalittu Toni Ruokanen.

SMM

Jaa juttu Facebookissa:

Toni Ruokanen Kesälahden Osuuspankin toimitusjohtajaksi

Kesälahden Osuuspankin hallintoneuvosto on valinnut 12.6.2013 Uukuniemen Osuuspankin vt. toimitusjohtaja Toni Ruokasen Kesälahden Osuuspankin toimitusjohtajaksi 1.7.2013 alkaen.

Ruokanen on toiminut tähän asti Enon Osuuspankin pankinjohtajana ja ollut työkierrossa Uukuniemellä. Tämän sopimuksen päättyessä kesäkuun lopussa hän aloittaa täysipäiväisesti Kesälahden Osuuspankin johdossa.

– Olen viihtynyt erinomaisesti sekä Uukuniemellä että Kesälahdella, joten valintani oli todella positiivinen yllätys, kommentoi Ruokanen.

Uukuniemen ja Kesälahden Osuuspankit yhdistyvät 1.10.2013. Ruokanen jatkaa fuusioon saakka myös Uukuniemen Osuuspankin vt. toimitusjohtajana.

SMM

Jaa juttu Facebookissa:

Toni Ruokanen Etelä-Karjalan radion haastateltavana

Uukuniemen Osuuspankin vt toimitusjohtaja oli eilen Etelä-Karjalan radion haastateltava.

Kuuntele lähetys http://areena.yle.fi/radio/1889902

JL

Jaa juttu Facebookissa: