Kategoriat
Arkistot

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta tiedottaa

Kirkkosalmi Pyhäjärven puolelta niiton jälkeen.

Elokuussa 2015 Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta toteutti Kirkkosalmen kasvuston niiton. Tämä oli järjestyksessään toinen niittokerta. Nyt kasvustoa niitettiin myös Kirkkosalmen sillan Kirkkolammen puolelta. Niiton suoritti kuten aikaisemminkin RantaService Oy Punkaharjulta. Lisäksi avattiin käsin niittämällä muutaman metrin levyinen ”kanava” Kanasaaren itäpuolelle veden virtauksen tehostamiseksi. Oheiset kuvat kertovat työstä ja sen tuloksista.

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta on toiminut vuodesta 2011. Kesän 2015 toimenpiteet ovat viimeiset toimikunnan nimissä toteutetut. Toimikunta on saanut avustusta Parikkalan kunnalta, Parikkalan seurakunnalta, Kaakkois-Suomen ELY –keskukselta, Uukuniemen yhteisten vesialueiden osakaskunnalta sekä lukuisilta yksityisiltä Kirkkolammen asukkailta, Kirkkolammen lähipiirissä asuvilta sekä Kirkkolammen ystäviltä. Haluamme kiittää kaikkia saamastamme tuesta. Erityiskiitokset menevät Uukuniemen Martoille sen tekemästä aloitteesta ja tuesta toimikunnan työn kaikissa vaiheissa. Imatran seudun ympäristötoimen Helena Kaittola on tuonut toimikunnan työhön asiantuntemusta ja hallinnollista osaamista, joka on ollut näiden vuosien aikana korvaamatonta. Uukuniemi.info ja Parikkalan-Rautjärven Sanomat ovat tarjonneet erinomaisen toimikunnan työstä tiedottamisen kanavan.

 

Olli Rinkinen RantaService Oy:stä työn touhussa.

Koska lopetamme toimintamme tähän, esitämme ohessa muistin virkistämiseksi Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunnan lyhyen historian.

Tausta

Kesällä 2011 Uukuniemen Martat järjestivät keskustelutilaisuuden Kirkkolammen veden laadusta. Kirkkolampi kuuluu Pyhäjärven vesistöalueeseen. Sen keskisyvyys on 5 m ja rantaviivan kokonaispituus 6,6 km. Kirkkolammen vaikutuspiirissä on noin 100 henkilöä kesäasukkaat mukaan lukien. Keskustelutilaisuuden päätteeksi perustettiin Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta. Toimikunnan tehtävänä oli selvittää Kirkkolammen veden laatu, esittää ja toteuttaa veden laatua parantavia toimenpiteitä, sekä järjestää vesiensuojeluun liittyviä tiedotustilaisuuksia. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Hirvonen, sihteeriksi Helena Kaittola Imatran seudun ympäristötoimesta, ja jäseniksi Armi Käppi, Jaana Valjus, Raimo Leppinen, Olli Hälvä, Topi Pöyhönen ja Arja Tuovinen.

Kirkkolammen veden laadun selvittämiseksi toteutettiin nettikysely vuonna 2011 ja tulokset julkaistiin uukuniemi.info –sivustoilla. Lisäksi Imatran seudun ympäristötoimi laati esiselvityksen Kirkkolammen tilasta. Tästä ilmestyi artikkeli Parikkalan-Rautjärven Sanomissa. Käytännön toimenpiteet perustuivat nettikyselyn ja esiselvityksen tuloksille.

Kirkkosalmen ruoppaus ja niitto

Kirkkosalmi yhdistää Kirkkolammen Pyhäjärveen. Veden virtaus salmessa on tärkeä Kirkkolammen veden laadulle. Virtaaman parantamiseksi päätettiin salmi ruopata ja poistaa kasvusto salmen Pyhäjärven puoleiselta osalta. Vuoden 2013 aikana hankittiin tarvittavat luvat (Pyhäjärvi kuuluu Natura –ohjelmaan) sekä rahoitus. Niittolupa haettiin Imatran seudun ympäristötoimen nimissä ja ruoppauslupa maanomistaja Olli Hälvän nimissä. Kevättalvella 2014 suoritettiin ruoppaus ja kesällä 2014 kasvuston ensimmäinen niitto. Toinen niitto suoritettiin elokuussa 2015.

Vesien suojeluun liittyvä tiedotustoiminta

Toimikunta järjesti asukasillan Pitäjäntuvalla kesällä 2013. Tilaisuudessa jaettiin tietoa ranta-asukkaiden jätteiden ja jätevesien käsittelystä sekä metsänomistajien vesiensuojeluun liittyvistä toimenpiteistä. Kesällä 2014 järjestettiin ranta-kala, jossa myös jaettiin vesien suojeluun liittyvää tietoa. Uukuniemi.info –sivustoilla on selostettu mökkiläisten vesiensuojelua.

Koekalastus

Kirkkolammella järjestettiin koekalastus kesällä 2013. Tulokset ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) analysoitavana.

Muu tiedotustoiminta

Parikkalan-Rautjärven Sanomissa on ilmestynyt useita artikkeleita Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunnan toiminnasta. Uukuniemi.info –sivustoja on niin ikään käytetty asukkaiden informoimiseksi toimikunnan työn edistymisestä. Myös Marttalehti julkaisi pienen artikkelin Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunnan työstä.

Varojen keräys

Toiminnan kustannusten kattamiseksi, erityisesti Kirkkosalmen ruoppauksen ja kasvuston niiton toteuttamiseksi, toimikunta järjesti varojen keräyksen. Parikkalan kunnalta, Parikkalan seurakunnalta, Kaakkois-Suomen ELY –keskukselta, Uukuniemen yhteisten vesialueiden osakaskunnalta sekä Kirkkolammen vaikutuspiirissä asuvilta saatiin yhteensä 4640 €. Varojen keräykseen hankittiin poliisiviranomaisen lupa, jonka haki yhteistyökumppani Uukuniemen Martat.

 

Juha-Pekka Hirvonen

Jaa juttu Facebookissa:

Kirkkolammen tulevaisuus näyttää valoisalta

Vaikka laiturilla tuntui olevan ahdasta, silti kaikille kuudelle lapselle löytyi kalapaikat.
Vaikka laiturilla tuntui olevan ahdasta, niin silti kaikille kuudelle lapselle löytyi kalapaikat.

Kirkkolampi kirkkaaksi- toimikunta järjesti yhdessä Uukuniemen Marttojen ja Imatran seudun ympäristötoimen kanssa rantakalaillan Kirkonkylän kesäkodilla torstaina 24.7. Tilaisuudessa oli asiaa Kirkkolammen kunnostuksesta ja vesiensuojelusta. Marttojen Aili Jääskeläinen oli keittänyt todella maittavan muikkusopan ja ohjelmassa oli myös onkikilpailu lapsille. Kesäkodille oli saapunut kiinnostuneita kuulemaan mitä toimikunta on saanut aikaiseksi ja miltä Kirkkolammen tila tänä päivänä vaikuttaa. Kuuden lapsen onkiesssa laiturilla ympäristöinsinööri Helena Kaittola kertoi yhdessä Marttojen puheenjohtaja Armi Käpin kanssa toimikunnan toiminnasta.

Aktiivinen ja aikaansaava toimikunta

Marttojen aloitteesta, vuonna 2011 perustettu Kirkkolampi kirkkaaksi toimikunta on tehnyt ja kartoittanut toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Koska Kirkkolammen tilasta ja veden laadusta ei ollut alussa saatavilla paljoa tietoa, päätti toimikunta järjestää asiasta kyselyn paikallisille ja kesäasukkaille Uukuniemi.info verkkosivun kautta, kertoo Kaittola. Kyselyyn osallistuneista suurin osa oli sitä mieltä, että lammen tila on huonontunut ajan saatossa.

Kirkkolampi on yhteydessä Pyhäjärveen. Sen vedenlaadun kehitykseen on vaikuttanut lammen kuroutuminen emäjärvestä. Vesi vaihtuu heikommin ja ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät lammessa herkemmin kuin suuressa vesistössä. Syvimmillään 11 metriä syvän Kirkkolammen valuma-alueella on joitakin ojitettuja metsätaloussoita, maataloutta mutta  enimmäkseen kuitenkin muita talousmetsiä. Lammen rannalta löytyy 3 – 4 vakituista asuintaloa ja kesäasuntoja noin 16 kpl. Sen pohja on voinut kärsiä happikadosta etenkin kahtena viime kesänä kun hellettä on riittänyt. Hapen käydessä vähiin ravinteet huuhtoutuvat takaisin vesimassaan järven pohjasedimentistä. Myös ilmastonmuutos on lisännyt valumia vesistöihin.

 

Helena Kaittola
Helena Kaittola

Toimikunta on kolmen vuoden aikana tehnyt tasaisesti toimenpiteitä lammen parantamiseksi. Syksyllä 2013 se suoritti kalastoselvityksen Nordic-verkoilla.

-Koekalastuksen suorittanut Topi Pöyhönen sanoi että lammessa on sekä petokaloja että pieniä kaloja. Voi olla tyytyväinen kalojen suhteen. Se tarkoittaa että myös vedenlaatu on ok, pohtii Kaittola.

Viime talvena toimikunta ruoppasi kirkkosillan salmen ja elokuun lopussa on tarkoitus vielä tehdä vesikasvuston niittäminen Pyhäjärven puolella.

-Projekti vaikuttaa lupaavalta. Hovilan tilan omistaja Olli Hälvä on sanonut että vois ottaa heinät biisonien ruoaksi. Koneen tullessa Uukuniemellä myös yksityiset voisivat hyödyntää halutessaan sitä omien rantojensa leikkuuseen. Toimikunta maksaa koneen siirron, kertoo Kaittola ja jatkaa että niittoja on tehtävä kaksi kappaletta joko samana tai peräkkäisinä kesinä.

Uukuniemen Marttojen puheenjohtaja Armi Käppi kiitti kaikkia lammen tilasta huolestuneita ja tukijoita. Hän kertoo että rahaa Kirkkolammen hyväksi on kerätty reilu 2000 euroa. -Kaikki raha mikä on kerätty menee lyhentämättömänä Kirkkolammen hyväksi.

 

 

 

Tuisku Tynkkynen sai kalastaan palkinnoksi karkkipussin.
Tuisku Tynkkynen sai kalastaan palkinnoksi karkkipussin.

Monenlaisia ja mittaisia kaloja

Aikuisten puhuessa tärkeistä asioista, lapset pitivät hauskaa Kirkkolammen rannalla. Tapahtumassa oli onkikilpailu johon osallistui kuusi uukuniemeläistä lasta. Kaikki sulloutuivat pienelle laiturille, mutta kuten sanonta kuuluu “sopu sijaa antaa”, ei kalapaikoista tullut kuitenkaan kinaa.

-Niko johtaa yhdellä isolla, muuten minä johtaisin mutta pääsi karkaamaan, harmittelee Pyry Tynkkynen.

Niko Ainala jatkaa että kalastus ei kuulu lempiharrastuksiin. Silti kesän isoimmasta kalasta kysyttäessä alkaa kova kilpailu. -Isoin minkä olen saanut on ollut 6 kiloinen hauki, kertoo Eero-Pekka Ulvinen johon Tuisku Tynkkynen vastaa että heillä on ollut katiskoissa vaikka kuinka isoja!

Lapset saivat lopulta monenlaisia ja kokoisia kaloja. Puolentoista tunnin onkimisesta jokainen sai palkinnoksi karkkipussin. Ainakin toistaiseksi kaloja lammessa tuntui riittävän.

Helena Kaittola Imatran seudun ympäristötoimesta kertoo olevansa tyytyväinen tapahtumaan. Hänestä on mukavaa järjestää keskustelutilaisuuksia aidossa ympäristössä, luonnossa.

Vaikka meneillä on muitakin hankkeita pitkin Etelä-Karjalaa, saavat uukuniemeläiset kiitosta.

-Kiva että Uukuniemellä ollaan aktiivisia asian suhteen, miettii Kaittola ja jatkaa että vaikka Kirkkolammen tila ja tulevaisuus näyttää valoisalta, niin silti hereillä kannattaa olla.

-TT

SONY DSC

Ahven, 21 cm! Niko Ainala seuraa tarkasti onkimansa kalan mittaamista. Vierellä seuraa Nikon sisko Emilia ja ympäristöinsinööri Helena Kaittala.
Ahven, 21 cm! Niko Ainala seuraa tarkasti onkimansa kalan mittaamista. Vierellä seuraa Nikon sisko Emilia ja ympäristöinsinööri Helena Kaittala.
Kalakilpailun palkintojenjako.
Kalakilpailun palkintojenjako.

SONY DSC

Kirkkolampi kirkkaaksi- toimikunta niittää elokuun lopussa vesikasvustoa. Myös yksityiset voivat samalla kertaa niittää oman rannan vesikasvuston. Toimikunta on luvannut maksaa koneen siirron joten maksettavaksi jäisi ainoastaan tuntiveloitus joka on 100 euroa/h. Asiasta voi kysyä lisää Armi Käpiltä.
Kirkkolampi kirkkaaksi- toimikunta niittää elokuun lopussa vesikasvustoa. Myös yksityiset voivat samalla kertaa niittää oman rannan vesikasvuston. Toimikunta on luvannut maksaa koneen siirron joten maksettavaksi jää ainoastaan tuntiveloitus joka on 100 euroa/h. Asiasta voi kysyä lisää Armi Käpiltä.
Jaa juttu Facebookissa:

Uukuniemen Marttojen kesäkuulumisia

Martat siivouspuuhissa Pitäjäntuvalla
Martat siivouspuuhissa Pitäjäntuvalla

Uukuniemen Martat ry on toiminut aktiivisesti jo 75-vuotta. Yleensä kun Uukuniemellä tapahtuu, ovat martat jollain tavalla mukana. Toimintaa on monenlaista, piirakkakurssista kuntosaliharjoitteluun. Kun tilaisuuksissa tarvitaan kahvia ja tuoretta pullaa, ovat martat paikalla. Kesä 2014 ei tuo tähän poikkeusta.

Tämän vuoden Uukuniemi-juhlien kahvituksesta vastaavat martat.

Tavoitin martat siivoamassa Pitäjäntupaa yhdessä Uukuniemi-seuran talkoolaisten kanssa. Tarkoituksena oli saada Pitäjäntupa ja sen ympäristö siistiksi juuri Uukuniemi-juhlia varten.

Ympäristöasiat esillä

Martat ovat vaikuttaneet myös vahvasti ympäristöasioihin. Marttojen aloitteesta järjestettiin vuonna 2011 Kirkkolampi Kirkkaaksi- tilaisuus. Martoilla oli huoli Kirkkolammen veden tilasta.

 

Uukuniemen Marttojen puheenjohtaja Armi Käppi kirkkolammen rannalla
Uukuniemen Marttojen puheenjohtaja Armi Käppi Kirkkolammen rannalla

Uukuniemen Marttojen puheenjohtaja Armi Käppi joka asuu ko. lammen rannalla oli läheltä huomannut vedessä muutoksia mm. rehevöitymistä ja leväkukintoja. Martat päättivät ryhtyä toimenpiteisiin ja järjestivät keskustelutilaisuuden. Tilaisuus kokosi runsaan yleisön, sillä Kirkkolammen vedessä havaitut muutokset huolettivat muitakin. Tilaisuudessa perustettu toimikunta on kartoittanut toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Puheenjohtajana toimii Juha-Pekka Hirvonen. Armi Käppi kertoi, että toimikunta on kokoontunut ahkerasti. On tehty koekalastus ja sen tulosten perusteella päätetään mahdollisesta hoitokalastuksesta särkikalakannan vähentämiseksi. Käppi jatkaa, että talvella 2014 suoritettiin myös Kirkkolammen ruoppausta ja tänä kesänä on kasvillisuuden niittojen vuoro. Rahoitusta näihin hankkeisiin on saatu yhteensä yli 2000 euroa sekä ranta-asukkailta että yhteisöiltä. Kirkkolampi Kirkkaaksi- toimikunta järjestää heinäkuun 24. päivä klo 17 seurakunnan Kesäkodilla rantakalaillan, jossa jaetaan tietoa vesien suojelusta. Lapsille on ohjelmassa ongintakilpailu. Tarjoilusta vastaavat Uukuniemen Martat.

-TT

 

Jaa juttu Facebookissa:

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta tiedottaa

Kirkkosalmen ruoppauksen ensimmäinen vaihe toteutettiin kevättalven aikana. Veden virtausta vastustavan penkan poistamisen lisäksi salmeen kaivettiin syvä kuoppa, johon mudan ja muun veden mukana kulkeutuvan materiaalin odotetaan keräytyvän. Kuvassa Pertti Siitonen Oy:n kone ruoppaustyössä. Ruoppausta täydennetään myöhemmin koneella, jolla on suurempi ulottuvuus, koska lämpimän talven takia työtä ei päästy suorittamaan riittävän lähellä rantaa. Ruoppauksen mahdollisti sekä yksityisiltä että yhteisöiltä saatu avustus. Toimikunta kiittää taas kerran kaikkia rahakeräykseen osallistuneita.

Viime syksynä Kirkkolammella suoritettiin myös koekalastus. Odottelemme vielä tuloksia, jotka ovat Kala- ja riistatalouden tutkimuslaitoksessa analysoitavina.

Tulevana kesänä on suunnitelmissa suorittaa Kirkkosalmessa vesikasvien niitto, mahdollisesti jopa kahteen kertaan. Toimikunta on pyytKirkkosalmen ruoppausänyt asiassa urakkatarjouksia. Myös niittokustannukset katetaan rahakeräyksessä saaduilla varoilla.

Toimikunta järjestää yhdessä Uukuniemen Marttojen kanssa rantakalaillan 24.7.2014 Seurakunnan kesäkodilla. Tilaisuus alkaa klo 17:00. Ohjelma sisältää mm. onkikilpailun lapsille sekä tietoa vesien suojelusta. Kaikki Kirkkolammen asukkaat, Kirkkolammen vaikutuspiirissä asuvat sekä kaikki Kirkkolammen ystävät ovat tervetulleita.

Juha-Pekka Hirvonen

toimikunnan pj

 

Kuva Raimo Leppinen: Kirkkosalmen ruoppaus

 

 

Jaa juttu Facebookissa:

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta tiedottaa

Kuten aikaisemmissa tiedotteissa on kerrottu, Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta pyrkii toteuttamaan Kirkkosillan salmen ruoppauksen ja vesikasvien niiton salmen molemmin puolin. Tällä pyritään lisäämään veden virtaamaa salmessa ja siten veden vaihtuvuutta Kirkkolammessa.

Vaikka osa työstä pyritään tekemään talkootyönä, nousevat arvioidut kustannukset muutamaan tuhanteen euroon. Siksi toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi on meneillään keräys. Tähän keräykseen toivotaan sekä yhteisöjen että yksityisten henkilöiden osallistuvan. Uukuniemen Martat ovat avanneet tarkoitusta varten tilin Uukuniemen Osuuspankissa, tilin numero FI4950010720007986 (maksun saaja: Uukuniemen Martat, viestikenttään merkintä: Kirkkolampi kirkkaaksi). Keräyksellä on poliisiviranomaisen lupa.

Kiitämme kaikkia keräykseen jo osallistuneita. Samalla vetoamme Kirkkolammen ranta-asukkaisiin, Kirkkolammen vaikutuspiirissä asuviin sekä kaikkiin Kirkkolammen ystäviin, että saisimme riittävän summan kerätyksi työn loppuun saattamiseksi. Keräysaikaa on jatkettu vuoden 2013 loppuun.

Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta

Jaa juttu Facebookissa:

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta tiedottaa

Kesällä 2011 Uukuniemen Marttojen aloitteesta perustettiin Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta. Toimikunnan tavoitteena on selvittää Kirkkolammen nykytilaa ja kunnostushankkeen tarpeellisuutta, kunnostuksen toteuttamismahdollisuuksia ja toteuttamistapaa, sekä organisoida ja koordinoida mahdollinen kunnostushanke.

Toimikunta on kokoontunut useita kertoja ja laatinut toimintasuunnitelman. Eräänä toimenpiteenä toimikunta pyrkii toteuttamaan Kirkkosillan ruoppauksen ja vesikasvien niiton salmen molemmin puolin. Tällä pyritään lisäämään veden virtaamaa salmessa ja siten veden vaihtuvuutta Kirkkolammessa.

Ruoppauksen toteuttamiseksi järjestetään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa katselmus, jossa myös selvitetään ELY-keskuksen mahdollisuudet työn tekemiseen. Vesikasvien niitto sen sijaan jää asukkaiden ja Kirkkolammen ystävien harteille. Vaikka osa pyritään tekemään talkootyönä, nousevat kustannukset noin 1000 Euroon niittokertaa kohden. Hyvän tuloksen varmistamiseksi niitto on tehtävä kahteen kertaan.

Kustannusten kattamiseksi toimikunta on päättänyt järjestää keräyksen. Tähän keräykseen toivotaan sekä yhteisöjen että yksityisten henkilöiden osallistuvan. Uukuniemen Martat ovat avanneet tarkoitusta varten tilin Uukuniemen Osuuspankissa, tilin numero FI4950010720007986 (maksun saaja: Uukuniemen Martat, viestikenttään merkintä: Kirkkolampi kirkkaaksi). Keräysaika on syyskuun 2013 loppuun.

Asukasilta

Toimikunta järjestää asukasillan kaikille ranta-asukkaille, Kirkkolammen vaikutuspiirissä oleville ja Kirkkolammen ystäville Pitäjäntuvalla kesäkuun 25. päivänä 2013. Tilaisuudessa kerrotaan Kirkkolammella toteutettavasta koekalastuksesta, ruoppauskatselmuksen tuloksista, ranta-asukkaiden ja metsätalouden vesiensuojeluasioista sekä vaihdetaan mielipiteitä Kirkkolampeen liittyvistä asioista. Tilaisuus alkaa klo 18.00. Uukuniemen Martat ovat ystävällisesti luvanneet järjestää kahvituksen. Tervetuloa!

Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta

Jaa juttu Facebookissa:

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta laati toimintasuunnitelman

Kesällä 2011 Uukuniemen Martat ry teki aloitteen Uukuniemellä sijaitsevan, Karjalan Pyhäjärveen liittyvän Kirkkolammen veden laadun parantamiseksi. Asiaa varten perustettiin Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunta, jonka tehtävänä on viedä asiaa eteenpäin. Toimikunnan tavoitteena on selvittää Kirkkolammen nykytilaa ja kunnostushankkeen tarpeellisuutta, kunnostuksen toteuttamismahdollisuuksia ja toteuttamistapaa, sekä organisoida ja koordinoida mahdollinen kunnostushanke.

Helena Kaittolan Imatran seudun ympäristötoimesta tekemän esiselvityksen mukaan Kirkkolampeen kohdistuu hajakuormitusta useista eri lähteistä kuten ranta-asutuksesta ja metsätaloudesta. Tämän lisäksi voi ilmetä ajoittaisesta happikadosta johtuvaa sisäistä kuormitusta. Veden laatuun on vaikuttanut myös Kirkkolammen emäjärvestä eli Pyhäjärvestä kuroutumisen aiheuttama veden vaihtuvuuden vähentyminen. Viime syksynä toteutetun asukaskyselyn tulokset vahvistavat myös käsitystä, että pitkällä aikavälillä Kirkkolammen veden laatu on huonontunut.

Kirkkolampi kirkkaaksi –toimikunta laati kokouksessaan 3.8.2012 toimintasuunnitelman. Sen mukaan pyritään selvittämään Kirkkosillan salmen ruoppausmahdollisuus. Tiehallinto ruoppasi salmea vuosina 2004 – 2005, mutta työ jäi kesken. Nyt pyritään selvittämään, voisiko Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) jatkaa ruoppausta. Vesikasvillisuutta pyritään vähentämään niittojen avulla. Tarkoitukseen pitäisi vuokrata niittokone, vaikka osa työstä tehtäisiinkin talkoina. Myös Uukuniemen yhteisten vesialueiden osakaskunnan kiinnostusta asiaan selvitetään. Metsänomistajille järjestetään tupailta, jossa kerrotaan uudesta vesilaista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Samoin järjestetään ranta-asukkaille ja mökkiläisille asukasilta. Veden laadun kehityksen seuraamiseksi suunniteltiin koekalastusta.

Lisäksi toimikunta totesi, että kanava Kirkkolammen ja Paakalammen välillä edistäisi veden vaihtuvuutta. Kanavaan liittyy kuitenkin monia muitakin kuin vain Kirkkolammen veden laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tästä syystä päätettiin saada aikaan kansalaiskeskustelua eri mielipiteiden ja näkökulmien selvittämiseksi. Joka tapauksessa vesistöjärjestely (kanava) vaatii aina AVI:n vesilain mukaisen luvan, mikä on iso prosessi.

Juha-Pekka Hirvonen
Kirkkolampi kirkkaaksi -toimikunnan puheenjohtaja

Jaa juttu Facebookissa:

RANTA-ASUKKAAN VESIENSUOJELUN ABC

1. Pese matot, pyykit kuivalla maalla, vaikka saavissa liottamalla tai pressun päällä. Vältä fosfaattipitoisia pesuaineita.

2. Älä hanki runsaasti vettä kuluttavia laitteita kesämökille – vältät turhia jätevesiä.

3. Pese hiuksesi saunassa, älä järvessä.

4. Kompostoi puuseen jätteet; älä kuoppaa niitä maahan.

5. Kunnosta jätevesijärjestelmäsi nykyvaatimusten mukaisiksi.

6. Haravoi keväällä rantaan kulkeutunut kasvimassa pois ja kompostoi se kauempana rannasta.

7. Niitä vesikasveja esim. viikatteella tai haravoi niitä. 1. kesänä niitto kahteen kertaan, 2. kesänä niitto kertaalleen samasta paikasta. Älä niitä ojien suista, sillä kasvit pidättävät ravinteita. Vie niittojätteet pois rannalta.

8. Älä kaiva ojia järveen saakka, vaan jätä 1-2 metriä kaivamatta.

9. Jätä rantaan suojavyöhyke, joka pidättää ravinnevalumia.

10. Harrasta hoitokalastusta: pyydä särkikaloja katiskalla, ja käytä kalat ravinnoksi tai kompostoi ne kaukana rannasta. Säästä petokaloja järveen.

Kirkkolampi Kirkkaaksi –toimikunta toivottaa kaikille Kirkkolammen asukkaille, Kirkkolammen ystäville ja kaikille uukuniemeläisille hyvää juhannusta ja hyvää kesää.

Jaa juttu Facebookissa:

Esiselvitys Kirkkolammen tilasta valmistui

Kirkkolampi kirkkaaksi -hankkeen toimikunta käsitteli joulukuun alun kokouksessaan Imatran seudun ympäristötoimen laatimaa Kirkkolammen tilaa koskeavaa esiselvitystä. Ympäristöinsinööri, Helena Kaittolan, laatimassa selvityksessä todetaan mm. että veden laadun kehitykseen on vaikuttanut järven kuroutuminen emäjärvestä eli Pyhäjärvestä. Veden vaihtuvuus on vähentynyt ja ihmistoiminnan vaikutukset ilmenevät pienessä järvessä herkemmin kuin suuressa vesistössä.

Ranta-asukkaille tehdyn kyselyn mukaan Kirkkolammen veden laatu on huonontunut vuosikymmenten aikana ja veden pinta mataloitunut. Tosin kuluvan vuoden havaintojen mukaan veden laatu oli hiukan parempi, johtuen mahdollisesti parista kovasta pakkastalvesta, jolloin valuma vesistöön oli vähäisempää.

Esiselvitys avautuu kokonaisuudessaan tästä linkistä http://www.uukuniemi.info/Kirkkolammen_tila_esiselvitys.pdf

Toimikunta pohti alustavasti myös mahdollisia veden laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Esille tulivat mm. alueen metsänomistajille ja ranta-asukkaille järjestettävät tempaukset ja tiedotustilaisuudet vesiensuojelusta, kirkkosillan salmen ruoppaus sekä kanavan avaaminen Paakalampeen. Toimikunta totesi myös, että moniin toimenpiteisiin liittyy useita eri näkökulmia ja että toimikunta voi mandaattinsa puitteissa tuoda esiin vain Kirkkolammen veden laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Kirkkolampi kirkkaaksi -hankkeen toimikuntaan kuuluvat:

Juha-Pekka Hirvonen, puheenjohtaja, ranta-asukas
Armi Käppi, Uukuniemen Martat, ranta-asukas
Olli Hälvä, Hovilan tila
Topi Pöyhönen, ranta-asukas
Helena Kaittola, Imatran seudun ympäristötoimi
Jaana Valjus, ranta-asukas
Arja Tuovinen, ranta-asukas
Raimo Leppinen, osakaskunnan puheenjohtaja

Sihteerinä toimii Helena Kaittola. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa 2012.

Aiheesta lisää aiemmin Uukuniemi.infossa http://www.uukuniemi.info/artikkelit/Kirkkolampi_kirkkaaksi_toimikunta_piti_ensimmaisen_kokouksensa_1104

JL

Jaa juttu Facebookissa:

Vastaa Kirkkolammen tilaa koskevaan kyselyyn!

Kirkkolampi Kirkkaaksi -toimikunta ja Imatran seudun ympäristötoimi pyytävät mökkiläisiltä, ranta-asukkailta tai muuten asiasta perillä olevilta tietoa Uukuniemen kirkkolammen nykytilasta ja sen muuttumisesta vuosien aikana.

Vastaukset hyödynnetään Imatran seudun ympäristötoimen tulevan syksyn aikana tekemässä esiselvityksessä.

Kyselyyn voi vastata tästä linkistä http://www.uukuniemi.info/kirkkolampi/ tai etusivun bannerista avautuvalla lomakkeella.

Jokainen vastaus on tärkeä!

Jaa juttu Facebookissa: