Pyhäjärven karttakysely

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa on meneillään Karjalan Pyhäjärven Natura 2000-alueen hoidon ja käytön suunnittelu. Edellinen vesiensuojelusuunnitelma on vuodelta 2003 ja uuden hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on arvioitu kiireelliseksi. Suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja työhön on nimetty Pyhäjärven vesistön käytön ja hoidon suunnittelutyöryhmä Työryhmässä ovat edustettuina kahden ELY-keskuksen lisäksi Luonnonvarakeskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Keski-Karjalan luonto ry, Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus, Vasukkaat ry, MTK, Kiteen kaupunki sekä Imatran seudun ympäristötoimi Parikkalan kunnan edustajana.

Valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa kootaan yhteen tietoa mm. Karjalan Pyhäjärven vesistöstä ja sen valuma-alueesta, Natura-alueen suojeluarvoista, vesistön tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä vedenlaatuseurannoista ja kuormituksesta. Lisäksi suunnitelmassa esitetään vesiensuojelun tavoitteet, nykytilannearvio sekä toimenpide-ehdotuksia, ja siinä huomioidaan myös virkistyskäytön ja muut vesien- ja maankäytön tarpeet.

Tämän karttasovelluksen tarkoituksena on kartoittaa Pyhäjärven vesi- tai valuma-alueelta löytyviä mahdollisia ongelmakohtia, puutteita tai tarpeita esimerkiksi veden laatuun, maankäyttöön, palvelurakenteeseen tai ympäristönsuojeluun liittyen. Palaute voi liittyä esimerkiksi yksittäiseen vedenlaatuongelmaan tai puutteelliseen virkistyspalvelurakenteeseen. Palautelomakkeella voi myös ehdottaa uusia palvelurakenteita, huomauttaa vesiensuojelutoimenpiteiden tai muun suojelun tarpeesta, tai jopa ilmoittaa lajihavainnosta Pyhäjärven alueella. Karttakysely pidetään avoinna heinäkuun 2019 loppuun saakka.

Linkki kyselyyn: http://ely.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=78c799f51c74484abd5cf8f672007d31

Karjalan Pyhäjärven Natura-alue.

K.L.

Lähde: Ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Jaa juttu Facebookissa:

Yksi kommentti artikkeliin “Pyhäjärven karttakysely”

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>